SEZNAM RAZPISOV
v teku

Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center – 2022

Na vir

Predmet tega javnega poziva je razvoj filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležena oziroma sodeluje tudi agencija. Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma.

RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje razvoja projekta po tem pozivu, je 20.000,00 EUR.

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA
Najvišji možni znesek za posamezni sofinancirani, ki bo sofinanciran na podlagi poziva, znaša 10.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte po tem pozivu do 100 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.

Ta javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31.12.2022.

Upravičeni prijavitelji
Do sredstev agencije po tem pozivu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, katerih razvoj projekta je bil v letu 2022 podprt s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležena oziroma sodeluje tudi agencija in so navedeni v besedilu poziva. Šteje se, da je projekt podprt s strani mednarodnega koprodukcijskega sklada, če ga je le ta predlagal v sofinanciranje. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.