SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu 2022

Na vir

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za denarno povračilo za filmske in AV projekte, ki izpolnjujejo formalne in vsebinske pogoje, določene z besedilom tega poziva, 17.a in 17.b členoma ZSFCJA.

RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za denarna povračila je 2.000.000 EUR.

Pravica do denarnega povračila se lahko uveljavlja za filme, namenjene za kinematografsko predvajanje, in avdiovizualna dela vseh zvrsti, namenjena predvajanju v medijih, ob formalnih in vsebinskih pogojih, določenih s Pravilnikom.

Na javnem pozivu se lahko kandidira z naslednjimi projekti:
• igrani filmi ne glede na dolžino;
• animirani filmi ne glede na dolžino;
• dokumentarni filmi ne glede na dolžino;
• srednjemetražni in celovečerni igrani, animirani ali dokumentarni projekti, ki so primerni za javno predvajanje v okviru avdiovizualnih medijskih storitev;
• posamezne epizode televizijskih nadaljevank in serij;
• animirane serije;
• televizijske nadaljevanke, kjer se posamezna sezona epizod šteje kot en projekt.

Ta javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 26. 09. 2022.

Upravičeni prijavitelji
Pravico do denarnega povračila lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, in izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima urejene avtorske pravice za projekt;
• v obdobju preteklih treh let je imela vsaj en projekt, ki je bil predvajan v kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve;
• izkaže izdatke, porabljene v Republiki Sloveniji za namen projekta, ter ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v Republiki Sloveniji in v državi, kjer ima sedež ali stalno prebivališče.