SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis JAK za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2022 na področjih: a) prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku; b) ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku.

RAZPISUJE
Javna agencija za knjigo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost javnega razpisa znaša predvidoma 75.000 €, od tega: a) podpora prvim izdajam: predvidoma 60.000 €, b) podpora ponatisom: predvidoma 15.000 €.

Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji so pravne osebe s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.