SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis JAK za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščini, angleščini in francoščini.

RAZPISUJE
Javna agencija za knjigo

VREDNOST RAZPISA
215.939,20 EUR

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA
Založniki iz držav EU (vendar izven Slovenije) lahko zaprosijo za fiksen znesek 5.398,48 EUR za stroške prevoda, avtorskih pravic, dela, plač, oblikovanja, informiranja in komuniciranja.

Razpis je namenjen založnikom iz Evropske unije, vendar izven Slovenije.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih.

Upravičeni prijavitelji
Na razpise za dodelitev subvencij za izdajo prevodov se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem izven programskega območja KRVS in KRZS, vendar v Evropski Uniji.