SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine iz sredstev proračuna Občine Medvode.

RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
25.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo vse v razpisu navedene pogoje.