SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Na vir

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

RAZPISUJE
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Brezplačna udeležba na izobraževanju.

Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki:

Modul 1: Vodenje gledališke skupine /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 2: Lutkovna šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 3: Šola za učitelje plesa – ŠUP /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 4: Šola vodenja otroških folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 5: Šola vodenja odraslih folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 6: Filmska šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 7: Kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 8: Šola zborovodstva in zborovski menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 9: Inštrumentalna šola in menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 10: Šola za likovne mentorje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
Modul 12A: Komunikacijske kompetence /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/
Modul 13: Pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/.

Na voljo je 57 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in 10 prostih mest za kandidate in Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru zgoraj navedenih razpisanih modulov.

Upravičeni prijavitelji
V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori se lahko vključijo brezposelni mladi:

– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60 % : 40 %;
– starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali
– usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.