SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2022–2023

Na vir

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje projektov, ki bodo vključevali izvedbo enega ali več naslednjih vsebinskih sklopov:

Izdelava in/ali nadgradnja e-gradiv za (samo)učenje in kombinirano učenje slovenščine na daljavo, prirejenih za različna okolja, starosti, stopnje znanja jezika in ciljne skupine (npr. za slovenske skupnosti, živeče zunaj Republike Slovenije, ali za začetnike, kot so tuji študenti in priseljenci).
Vzpostavitev in/ali nadgradnja portala za (samo)učenje slovenskega jezika (e-jezikovni tečaj) za pripadnice in pripadnike slovenskih skupnosti, živečih zunaj Republike Slovenije in/ali za (samo)učenje slovenskega jezika kot drugega ali tujega jezika (e-jezikovni tečaji različnih stopenj).
Nadgradnja in vzdrževanje jezikovnih portalov ter njihova promocija.
Oblikovanje temeljnih in specializiranih priročnikov za slovenski jezik.
Digitalizacija analognega zvočnega arhivskega gradiva (urejenih gradivskih zbirk) nesnovne kulturne dediščine.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Skupna okvirna višina sredstev za izvedbo dvoletnega javnega razpisa je 826.741,00 evrov, in sicer 299.221,00 evrov za proračunsko leto 2022 in 527.520,00 evrov za proračunsko leto 2023.

Upravičeni prijavitelji
Upravičenci javnega razpisa so pravne osebe, kot so javni in zasebni zavodi, raziskovalne organizacije in podjetja, mogoča je tudi prijava v konzorciju. Upravičenci javnega razpisa so tudi društva, vendar le, če nastopajo kot konzorcijski partnerji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.