SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju uprizoritvene umetnosti na področju gledališča iz sredstev Mestne občine Ljubljana, ki so: – produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov, – izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.


RAZPISUJE
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa Ljubljana-PrP-2022–2024 s proračunom zagotavlja Mestna občina Ljubljana, za leto 2022 znaša 130.000,00 EUR.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

Predmet razpisa na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:
– produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024,
– postprodukcija – zajema programske enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini v obdobju od 2022 do 2024,
– mednarodno sodelovanje – zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini,
– kulturna vzgoja – zajema pripravo in izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.