SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v letu 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez, ki so: – redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo; – produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti; – skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije; – izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

RAZPISUJE
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
124.000,00 EUR

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega izražanja.

Upravičeni prijavitelji
Upravičenci po tem razpisu so:

– kulturna društva na območju Mestne občine Nova Gorica,
– zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica.

Upravičenci morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica ter izpolnjevati druge pogoje razpisa.