SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti v letu 2022

Na vir

Predmet javnega projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti) izvedli v letu 2022.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
335.000,00 EUR

Ministrstvo bo v okviru razpisa sofinanciralo kulturne projekte na podpodročjih:

– Organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav,
– Mednarodno gostovanje v tujini,
– Izvirno glasbeno delo ali koreografija,
– Glasbeno založništvo,
– Avtorski projekt,
– Delovna štipendija.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:

– nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25;
– javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2021 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2022, oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25,
– ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.