SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2022.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
65.000,00 EUR

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Ministrstvo v okviru javnega razpisa na področju intermedijskih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:

– Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
– Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini
– Prvi avtorski projekt
– Delovne štipendije

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
– javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2021 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
– samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.