SEZNAM RAZPISOV

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2022

Na vir

Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javnih zavodi na področju kulture ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti) izvedli v letu 2022.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
185.000,00 EUR

Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti razpisuje naslednja podpodročja:

– Produkcija
– Prva podpora projektu avtorja
– Prva podpora projektu producenta
– Postprodukcija
– Delovne štipendije

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:

– nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25
– javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2021 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25,
– samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti.
– Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.