SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti v letu 2022

Na vir

Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) realizirali v letu 2022.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo
VREDNOST RAZPISA
250.000,00 EUR

Ministrstvo na področju vizualnih umetnosti razpisuje tri podpodročja:

– Organizacija razstavnih in festivalskih projektov
– Odprti ateljeji
– Delovne štipendije

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:

– nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2022-2025, oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25,
– javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2021 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25 (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe v skladu s 97. členom ZVKD-1),
– samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.