SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.


RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2022, je 222.643,00 EUR.

Področje razpisa:
Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku.
Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo organizacije, registrirane za dejavnost invalidskih organizacij (Dejavnost 94.991 Standardne klasifikacija dejavnosti) in druge in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih zajema ta razpis.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.