SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje investicijskih projektov na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja in razvoja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini Murska Sobota.

RAZPISUJE
Mestna občina Murska Sobota

VREDNOST RAZPISA
10.000,00 EUR

Namen in cilj javnega razpisa: namen in cilj javnega razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Sofinanciranje je namenjeno izboljšanju pogojev delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2022.