SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev.

RAZPISUJE
Javna agencija za knjigo

VREDNOST RAZPISA
25.000,00 EUR

JAK bo knjižne projekte na področju tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

– podpora izdajanju kakovostnih izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev v slovenščini;
– podpora razvoju bralne kulture in družinskemu branju;
– promocija in uveljavljanje izvirnih slikanic in stripov za otroke in mladino slovenskih avtorjev doma in v tujini, tudi v perspektivi projekta Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni leta 2024.

JAK bo sofinancirala predvidoma pet slikanic in stripov. Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ en knjižni projekt.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, registrirana na področju založniške dejavnosti v Sloveniji ali zamejstvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.