SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2022 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.

RAZPISUJE
Mestna občina Murska Sobota

VREDNOST RAZPISA
22.000,00 EUR

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

uprizoritvene umetnosti,
glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti,
knjiga in založništvo,
na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).

Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 2 sklopa:

raznovrstni kulturni projekti s področij javnega razpisa,
mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
projekti vezani na MOMS.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.