SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2022.


RAZPISUJE
Mestna občina Slovenj Gradec

VREDNOST RAZPISA
20.000,00 EUR

Sofinancira se izvedba kulturnih projektov na področjih:
– vizualne umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– bralne kulture in literature,
– uprizoritvene umetnosti,
– filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti ter
– kulturno umetnostne dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji so nejavni zavodi, ustanove, društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kulturnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih. Prijavitelji morajo biti registrirani in delovati na področju kulturno-umetniške dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.