SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulturne dediščine v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2022. Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove: – nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec in – pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki.


RAZPISUJE
Mestna občina Slovenj Gradec

VREDNOST RAZPISA
10.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami status kulturnega spomenika in so locirani na območju Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.