SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2022

Na vir

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni in končani v letu 2022. Namen sofinanciranja je sodelovanje s stanovskimi nevladnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture tudi tako, da se spodbuja projekte stanovskih organizacij in skrbi za afirmacijo stroke. Projekti organizirane filmske stroke, prijavljeni na predmetni razpis, lahko vsebujejo nabor aktivnosti v sklopu promocijskega dogodka »Slovenski teden filma« v obdobju 7. – 13. 11. 2022.


RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 30.000,00 EUR.

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA
Najvišji možni znesek za posamezni projekt organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 6.000,00 EUR. Agencija sofinancira posamezni projekt največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.

Upravičeni prijavitelji:
Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičena stanovska društva ali zveze društev, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.