SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2022

Na vir

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje: 1. razvoja scenarijev slovenskih celovečernih dokumentarnih filmov; 2. razvoja projektov slovenskih celovečernih dokumentarnih filmov; 3. realizacije slovenskih celovečernih dokumentarnih filmov ne glede na dolžino trajanja; 4. realizacije slovenskih dokumentarnih avdiovizualnih projektov ne glede na dolžino trajanja in dokumentarnih avdiovizualnih serij.

RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
700.000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Do sredstev agencije na javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«. Poleg upravičenih oseb iz prejšnjega stavka, so do sredstev agencije za razvoj scenarija upravičene osebe tudi fizične osebe, ki so glavni pisci prijavljenega scenarija in ki kot fizične osebe opravljajo samostojno dejavnost, pri avdiovizualnih projektih pa so do sredstev upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)« in izdajatelji vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na tem razpisu sodelujejo naslednji prijavitelji: – za razvoj celovečernih dokumentarnih filmskih projektov producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj eno avdiovizualno delo, ki je bilo javno prikazan; – za realizacijo celovečernih dokumentarnih filmskih projektov producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni film, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt, ki ga je agencija sofinancirala na razpisu za sofinanciranje razvoja filmskega projekta.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.