SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2022 znaša največ do 66.500 EUR.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; ne sme biti starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1993); izobraževalni obisk v tujini ne sme temeljiti na katerem izmed evropskih programov mobilnosti; v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev ali Erasmus štipendije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.