SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost

Na vir

Predmet razpisa je ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost.

RAZPISUJE
Mestna občina Ljubljana

Razpis se nanaša na:

umetniške ateljeje v lasti MOL, v katerih posamezniki opravljajo dejavnost in umetniške ateljeje v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa do preklica oz. objave novega razpisa (točka A),
prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posamezniki in prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa preklica oz. objave novega razpisa (točka B).

Upravičeni prijavitelji
Glej razpisno dokumentacijo