SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javno naročilo: Glasba premika Evropo – krepitev dialoga o glasbi

Na vir

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (EAC) je objavil javno naročilo, katerega cilj je okrepiti dialog z glasbenim sektorjem v Evropi v naslednjih letih.

RAZPISUJE
Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (EAC)

VREDNOST RAZPISA
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR

Storitve, ki jih bo treba zagotoviti, bodo v glavnem zajemale:

– organizacijo niza srečanj za dialog o glasbi v Evropi (največ treh na leto) na velikih glasbenih konferencah v Evropi, ki vključujejo glasbene strokovnjake in se osredotočajo na sektorske teme, ki so pomembne za oblikovanje politike EU in nacionalne politike na področju glasbe;
– organizacijo konference o glasbi na ravni EU (vsaj vsako drugo leto), ki vključuje institucionalno raven EU, predstavnike držav članic in predstavniške evropske glasbene organizacije/združenja, da bi ocenili pot naprej in razpravljali o njej.

Ta javni razpis bo kot osnova za organizacijo tega dialoga vključeval tudi konceptualno delo za zagotovitev posodobljene opredelitve evropskega glasbenega ekosistema.