SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu 2020/2022

Na vir

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu. Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

RAZPISUJE
Zavod za zaposlovanje

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje traja 3 mesece.

V »Usposabljam.se« bo Zavod vključeval osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Specifične ciljne skupine so natančneje določene v razpisni dokumentaciji.

Javno povabilo je odprto od 30. 1. 2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 12. 2020.

Sprememba javnega povabila: Zavod za zaposlovanje je 25. oktobra 2021 objavil spremembe javnega povabila, in sicer se med drugim podaljša rok prijave – po novem lahko oddate ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu do razdelitve sredstev, najdlje do 30. 4. 2022.

Upravičeni prijavitelji
Na javno povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.