SEZNAM RAZPISOV
zaključen

JournalismFund.eu: Razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov o okoljskih vprašanjih

Na vir

JournalismFund.eu obvešča, da je objavljen razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov o okoljskih vprašanjih. V okviru razpisa lahko ekipe novinarjev iz več evropskih držav pridobijo sredstva za raziskovalne novinarske projekte, ki se nanašajo na okolje in so v širšem evropskem interesu, in sicer v okviru štirih prijavnih rokov. Prvi rok se je že iztekel, na voljo pa sta še dva: 28. julij 2022 in 13. oktober 2022.

RAZPISUJE
JournalismFund.eu

VREDNOST RAZPISA
400 000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo poklicni novinarji in medijske hiše iz evropskih držav. Sofinancirajo se čezmejni projekti, v katerih sodelujeta najmanj dve ekipi iz dveh držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.