SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Novi evropski Bauhaus: Razpis za državljansko udeležbo

Na vir

Evropski inštitut za inovacije je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus objavil javni razpis za državljansko udeležbo. Kot so ob objavi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, Skupnost Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo v okviru razpisa za državljansko udeležbo državljanke in državljane poziva, naj za svoja mesta opredelijo ustrezne izzive novega evropskega Bauhausa in sodelujejo pri sooblikovanju rešitev.

RAZPISUJE
Evropski inštitut za inovacije

VREDNOST RAZPISA
Na voljo je 120.000 EUR. EIT bo podprl osem projektov, najverjetneje po dva na prioriteno področje. Vsak projekt bo pridobil sredstva v višini do 15.000 EUR, sofinancira se 100 % upravičenih stroškov.

Projekti bodo državljanom in državljankam v pomoč pri sprejemanju bolj trajnostnih navad ter razvoju novih proizvodov, storitev ali rešitev. Naslavljati morajo najmanj enega od naslednjih štirih izzivov NEB:

– Obujanje vezi z naravo
– Povrnitev občutka pripadnosti
– Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo
– Potreba po dolgoročnem in celostnem razmišljanju v industrijskem ekosistemu, ki temelji na življenjskih ciklih

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.