SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Novi evropski Bauhaus: Razpis za soustvarjanje javnega prostora

Na vir

Evropski inštitut za inovacije je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus objavil javni razpis za soustvarjanje javnega prostora. Kot so ob objavi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bo razpis za soustvarjanje javnega prostora podprl projekte, ki prinašajo inovativne rešitve za teme novega evropskega Bauhausa. Projekti spodbujajo lokalne akterje, naj svoje zamisli za preoblikovanje javnih prostorov v mestih ter na mestnih in podeželskih območjih oblikujejo z navdihom, ob upoštevanju lepote in trajnostnosti, ter ustvarijo nove možnosti za preobrazbo.

RAZPISUJE
Evropski inštitut za inovacije

VREDNOST RAZPISA
Na voljo je 270.000 EUR. EIT bo podprl šest projektov, najverjetneje najmanj enega na prioritetno področje. Vsak projekt bo pridobil sredstva v višini do 45.000 EUR, sofinancira se 100 % upravičenih stroškov.

Podprti bodo projekti, ki bodo prinašali nove produkte in storitve ter bodo odgovarjali na najmanj enega od naslednjih štirih izzivov NEB:

– Obujanje vezi z naravo
– Povrnitev občutka pripadnosti
– Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo
– Potreba po dolgoročnem in celostnem razmišljanju v industrijskem ekosistemu, ki temelji na življenjskih ciklih

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema in največ štirimi soprijavitelji, od katerih mora biti najmanj eno mesto oz. občina. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.