SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Obzorje Evropa: Raziskave in inovacije na področju kulturne dediščine ter kulturnih in ustvarjalnih panog za leto 2022

Na vir

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), 20. januarja objavila deset razpisov za sofinanciranje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine ter kulturnih in ustvarjalnih panog za leto 2022 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01):

RRAZPISUJE
Evropska komisija

VREDNOST RAZPISA
93 000 000 EUR

– Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry
– The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts
– Traditional crafts for the future: a new approach
– Safeguarding endangered languages in Europe
– Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem
– Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats
-Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation
– Games and culture shaping our society
– Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad
– The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century

Upravičeni prijavitelji
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.