SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov in projektov za razvoj filmskega občinstva za leto 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov in projektov razvoja filmskega občinstva v letu 2022.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop A je 25.000 EUR, za sklop B 97.793 EUR in za sklop C 30.000 EUR.

Sklop A. Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo

Predmet razpisa:

sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih slovenskih, evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov v kinematografski distribuciji in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo;
sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih in slovenskih filmov za otroke in mladino v kinematografski distribuciji;
distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa.

Sklop B: Art kino programi

Predmet razpisa:

sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca (kinematografa).

Sklop C: Razvoj filmskega občinstva

Predmet razpisa:

sofinanciranje projektov za namene razvoja filmskega občinstva (produkcija in organizacija dogodkov in programov, predvajanje filmov, druge dejavnosti).

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Na javni razpis v sklopu C se lahko prijavijo:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.