SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / Kultura: Podpora kroženju evropskih literarnih del za leto 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – sklop KULTURA, ki zajema vse kulturne in ustvarjalne sektorje razen avdiovizualnega in filmskega sektorja – objavila razpis, namenjen podpori kroženju evropskih literarnih del za leto 2022.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
5 000 000 EUR

Upravičene dejavnosti so prevod, objava, distribucija in promocija literarnih del.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava, ki imajo uradni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.