SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Filmi na poti – podpora za distribucijo nenacionalnih filmov v letu 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis »Filmi na poti«, ki je namenjen podpori za distribucijo nenacionalnih filmov v letu 2022.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
16 000 000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj mora biti evropski prodajni zastopnik – podjetje, ki deluje kot posrednik za producenta in je specializirano za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuje države. Vlagatelji morajo biti registrirani v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti
Motovila (CED Slovenija) bo med februarjem in aprilom organizirala informativne in svetovalne dogodke za deležnike, ki pripravljajo projektne vloge za razpise Ustvarjalna Evropa v letu 2022.