SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Podpora usposabljanjem in razvoju talentov za leto 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori usposabljanjem in razvoju talentov za leto 2022.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
20 366 966 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo

Dobro je vedeti
Motovila (CED Slovenija) bo med februarjem in aprilom organizirala informativne in svetovalne dogodke za deležnike, ki pripravljajo projektne vloge za razpise Ustvarjalna Evropa v letu 2022.