SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Podpora za čezmejno sodelovanje med evropskimi ponudniki videa na zahtevo v letu 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori za čezmejno sodelovanje med evropskimi ponudniki videa na zahtevo v letu 2022.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
11 000 000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Sofinancirajo se konzorcijski projekti, v katerih sodelujejo najmanj trije ponudniki videa na zahtevo iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.