SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Podpora za distribucijo filmov v letu 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori za distribucijo evropskih filmov z zagotavljanjem sredstev kinematografskim distributerjem.


RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
33 000 000 EUR

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA – evropski kinematografski distributerji, vključeni v tržno dejavnost, katere namen je opozoriti širšo javnost na film za namene uporabe v kinematografih. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.