SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDIA: Ukrep MEDIA 360°

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis za ukrep MEDIA 360°, katerega cilj je spodbujanje sinergij ter sodelovanja po celotni vrednostni verigi avdiovizualne industrije. Aktivnosti morajo vključevati najmanj dva od naslednjih petih segmentov: – talenti in spretnosti; – dostop do trgov in mreženje; – podpora mednarodnim koprodukcijam; – inovativna poslovna orodja in modeli; – povezovanje z občinstvom.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
20 000 000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti
Motovila (CED Slovenija) bo med februarjem in aprilom organizirala informativne in svetovalne dogodke za deležnike, ki pripravljajo projektne vloge za razpise Ustvarjalna Evropa v letu 2022.