SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / Medsektorski sklop: Podpora laboratorijem za ustvarjalne inovacije

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – MEDSEKTORSKI SKLOP, ki spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in vključuje sektor novičarskih medijev – objavila razpis, namenjen podpori laboratorijem za ustvarjalne inovacije, katerega cilj je spodbujanje inovativnih pristopov k ustvarjanju vsebin, dostopu, distribuciji in promociji v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
13 640 000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Evropski neodvisni kinematograf je podjetje, združenje ali organizacija z enim kinematografskim platnom ali več, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in deluje pod istim imenom podjetja. Prikazovanje filmov mora biti glavna dejavnost udeleženca ali enote sodelujočega podjetja.

Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.