SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDSEKTORSKI SKLOP: Podpora partnerskim projektom na področju spodbujanja medijske pismenosti

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – MEDSEKTORSKI SKLOP, ki spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in vključuje sektor novičarskih medijev – objavila razpis, namenjen podpori partnerskim projektom na področju spodbujanja medijske pismenosti.


RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
2.400.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Sofinancirajo se konzorciji, v katerih morajo sodelovati najmanj tri pravne osebe iz najmanj treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Upravičeni prijavitelji:rnUpravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Črnomelj. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Črnomelj in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.