SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / MEDSEKTORSKI SKLOP: Podpora partnerstvom med novinarskimi organizacijami za leto 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – MEDSEKTORSKI SKLOP, ki spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in vključuje sektor novičarskih medijev – objavila razpis, namenjen podpori partnerstvom med novinarskimi organizacijami za leto 2022.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
7 500 000 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz najmanj treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.