SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Ustvarjalna Evropa / podprogram KULTURA: Podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2022

Na vir

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – podprogram Kultura, objavila javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2022.

RAZPISUJE
EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

VREDNOST RAZPISA
68 607 267 EUR (projekti sodelovanja manjšega obsega: 24 012 543 EUR; projekti sodelovanja srednjega obsega: 24 012 543 EUR; projekti sodelovanja večjega obsega: 20 582 181 EUR)

Razpis je razdeljev v tri sklope:

– European Cooperation projects Small Scale – projekti manjšega obsega vključujejo najmanj tri partnerje s sedežem v vsaj treh različnih državah, prijavite lahko projekte v višini največ 200 000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

– European Cooperation projects Medium Scale – projekti srednjega obsega vključujejo najmanj pet partnerjev s sedežem v vsaj petih različnih državah, prijavite lahko projekte v višini največ 1 000 000 EUR, sofinancira se do 70 % upravičenih stroškov.

– European Cooperation projects Large Scale – projekti večjega obsega vključujejo najmanj deset partnerjev s sedežem v vsaj desetih različnih državah, prijavite lahko projekte v višini največ 2 000 000 EUR, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter imajo uradni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti
Motovila (CED Slovenija) bo med februarjem in aprilom organizirala informativne in svetovalne dogodke za deležnike, ki pripravljajo projektne vloge za razpise Ustvarjalna Evropa v letu 2022.