SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine iz sredstev proračuna Občine Medvode.

RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
25.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo vse v razpisu navedene pogoje.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Velike Lašče za leto 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine iz sredstev proračuna Občine Medvode.

RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
25.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo vse v razpisu navedene pogoje.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine iz sredstev proračuna Občine Medvode.

RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
25.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo vse v razpisu navedene pogoje.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode za leto 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode.


RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
145.000 EUR

Sredstva se lahko dodelijo za:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov kulture od točke a do točke d lahko kandidirajo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja sofinanciranja od točke e do točke g lahko kandidirajo kulturna društva, druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter samostojni kulturni izvajalci. Izvajalci morajo imeti sedež v Občini Medvode ter biti registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine iz sredstev proračuna Občine Medvode.

RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
25.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne dediščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki izpolnjujejo vse v razpisu navedene pogoje.