Naslov

Kulturnik Dogodki 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 74 | jsdomtime:

Dedi - enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 66 | jsdomtime:

dLib - filmi 0 od 0 parsetime: 6 | lookuptime: 265 | jsdomtime:

SiGledal 10 od 1979 parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

EVA

Anton Balatka, Anton Balatka, Anton Funtek, Josef Bohuslav Foerster, Josef Bohuslav Foerster

Anton Foerster (1837‒1926), portret

<mark>Anton Foerster</mark> (1837‒1926), portret
Slovenski skladatelj in dirigent češkega rodu, avtor operete in pozneje prve slovenske opere Gorenjski slavček. Za delo je dobil nagrado na natečaju ...

GORENJSKI SLAVČEK

Anton Foerster, Josip Nolli, Anton Foerster, Luiza Pesjak, Emmanuel Züngl

Gorenjski slavček, 1872, plakat

Gorenjski slavček, 1872, plakat
Prva uprizoritev Foersterjevega Gorenjskega slavčka sega v leto 1872, takrat še kot operete.

PIJEROT IN VIOLETA

Anton Adam, A. Batta, Josip Nolli, Anton Foerster, Josip Cimperman

GORENJSKI SLAVČEK

Ernest Franz, Anton Neffat, Dim Zupan, Emmanuel Züngl, Luiza Pesjak, Anton Foerster

GORENJSKI SLAVČEK

Vladimir Rijavec, Anton Neffat, Dim Zupan, Emmanuel Züngl, Luiza Pesjak, Anton Foerster

GORENJSKI SLAVČEK

Vlasta Hegedušić, Anton Švagan, Henrik Neubauer, Jakov Cipci, Emil Frelih, Emmanuel Züngl, Luiza Pesjak, Anton Foerster

SEREŽAN

Johann Nepomuk Köck, Johann Nepomuk Köck, Fran Levstik, Josip Nolli, Anton Foerster

TIČNIK

Miha Lendovšek, Anton Foerster, Josip Nolli, Benjamin Ipavec

dLib - zemljevidi 0 od 0 parsetime: 6 | lookuptime: 284 | jsdomtime:

Razvezani jezik 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 610 | jsdomtime:

Culture.si 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 601 | jsdomtime:

Slovenski filmski center 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 756 | jsdomtime:

dLib - razglednice 0 od 0 parsetime: 7 | lookuptime: 1006 | jsdomtime:

dLib - multimedijske predstavitve 0 od 0 parsetime: 156 | lookuptime: 1786 | jsdomtime:

Slovar slovenskega knjižnega jezika 0 od 0 parsetime: 316 | lookuptime: 2461 | jsdomtime:

Knjige na trgu 0 od 0 parsetime: 153 | lookuptime: 5946 | jsdomtime:

Postaja DIVA, spletni arhiv video in novomedijske umetnosti 0 od 0 parsetime: 154 | lookuptime: 8723 | jsdomtime:

Situla - Register nepremične kulturne dediščine 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 10593 | jsdomtime:

eKumba - gledališki in filmski katalog 0 od 0 parsetime: 1125 | lookuptime: 11013 | jsdomtime:

dLib - virtualne razstave 0 od 0 parsetime: 5 | lookuptime: 12981 | jsdomtime:

dLib - zvočni posnetki 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 12996 | jsdomtime:

Wikivir - slovenski Wikisource 7 od 7 parsetime: 14 | lookuptime: 13013 | jsdomtime:

Štiridesetletno književno delovanje društva in družbe sv. Mohorja

Cerkvena pesmarica. Po naročilu „Cecilijinega društva v Ljubljani“ uredil Anton Foerster . I. del. Str. 204 v ...

Edinost

»Glasbene Matice« v Trstu, v soboto, dne 12. t. m. 1913 (98). dlib Anton Foerster : Turki na Slevici. H koncertu ...

Domoljub

Pesmi so mi za spomin…. Št. 3. M. Kačun (prevedel): Stari zvonar. Št. 3. Foerster : Povest o razglašenem klavirju. ...

Zgodovina slovenskega slovstva 4 (Glaser)

se vršile v Čitalnici, je vodil Josip F a b i j a n , 1869 —1870 pa Anton Foerster ; do 1872. 1, Jurij S C h a n 1 1 , ...

Božični studenec

glasbeni stavek je leta 1885 pri nas prvi objavil svetovno znani komponist Anton Foerster in to v prilogi Cerkvenega glasbenika z ...

Trubarjev zbornik

najboljši slovenski kom- ponist one dobe", s Trubarjem v zvezo. Pa tudi Anton Foerster , ki prinaša v svoji ...

Starejše pesnice in pisateljice

naša Lujiza in skladatelj Anton Foerster z dvodejansko opereto »Gorenjski slavček«, in sicer je napisala Lujiza ...

JAK - Bližji knjigi 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 13035 | jsdomtime:

dLib - plakati 10 od 10 parsetime: 35 | lookuptime: 13048 | jsdomtime:

Anton Foerster: Gorenjski slavček

<mark>Anton Foerster</mark>: Gorenjski slav&#x10D;ek
Vir: slike Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Koncert ljubljanskega kvarteta glasbene matice (Sezona 1929/1930)

Koncert ljubljanskega kvarteta glasbene matice (Sezona 1929/1930)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gostovanje Narodnega gledališča iz Ljubljane (Sezona 1939/1940)

Gostovanje Narodnega gledali&#x161;&#x10D;a iz Ljubljane (Sezona 1939/1940)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

Gorenjski slavček (Sezona 1925/1926)

Gorenjski slav&#x10D;ek (Sezona 1925/1926)
Vir: Plakati SNG Maribor Izvor: Univerzitetna knjižnica Maribor

dLib - fotografije 12 od 12 parsetime: 31 | lookuptime: 13156 | jsdomtime:

Anton Foerster (portret)

<mark>Anton Foerster</mark> (portret)
Vir: Portreti slovenskih glasbenikov iz zapuščine Saša Šantla Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Ljubljana Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1937)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1937)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1937)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1937)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1926)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1926)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1937)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1937)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster (1837-1937)

<mark>Anton Foerster</mark> (1837-1937)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Cobiss 28 od 28 parsetime: 57 | lookuptime: 13276 | jsdomtime:

Oratorij za dva solista, zbor in orkester : Blaženi Anton Martin Slomšek skladatelja Jožeta Trošta : magistrsko delo

magistrsko delo | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70469

Teharski plemiči : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2013 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=39662

30 let zbora Anton Foerster

zbornik | slovenski | 2005 | e-dostop: SFX

Glasbeno društvo Anton Foerster : zbornik ob 25-letnici

zbornik | slovenski | 2000 | e-dostop: SFX

Foersterjev zbornik

zbornik | slovenski | 1998 | e-dostop: SFX

Orglarska šola v Ljubljani v letih 1877-1944 : diplomska naloga

diplomsko delo | slovenski | 1989 | e-dostop: SFX

Gorenjski slavček : lirično komična opera

libreto | slovenski | 1980 | e-dostop: SFX

Gorenjski slavček : lirično-komična opera

libreto | slovenski | 1980] | e-dostop: SFX

Gorenjski slavček : lirično-komična opera

libreto | slovenski | 1980] | e-dostop: SFX

Kavarica : Komičen satiričen spev : Kuplet

poezija | slovenski | 1946 | e-dostop: SFX

Gorenjski slavček : komična opera v treh dejanjih

libreto | slovenski | 1922 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JE33MQZ3

Anton Foerster : življenjepisen načrt

separat | slovenski | 1904 | e-dostop: SFX

Harmonija in kontrapunkt

učbenik | slovenski | 1904 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5UCKRXRX ...

Gorenjski slavček : lirično-komična opera v dveh dejanjih

libreto | slovenski | 1896 | e-dostop: SFX

Theoretisch-praktische Gesangschule. Teoretično-praktična Pevska šola. 3. Aufl

knjiga | slovenski , nemški | 1888 | e-dostop: SFX

Gorenjski slavček : lirična opereta v dveh dejanjih ...

libreto | slovenski | 1872 | e-dostop: SFX

Kulturnik Novice 11 od 11 parsetime: 24 | lookuptime: 13506 | jsdomtime:

Fran Gerbič, 2. oddaja /ponov./

Bil je eden prvih slovenskih tenoristov, ki so želi uspeh po evropskih glasbenih odrih. Ob Antonu Foersterju in Benjaminu Ipavcu je poosebljal ...

19. marca 1932 je v Novem mestu umrl Ignacij Hladnik, slovenski skladatelj in organist

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>19. marca 1932</date> je v Novem mestu umrl Ignacij Hladnik, slovenski skladatelj in ...

20. decembra 1837 se je v Osenici pri Jičínu (Češka) rodil Anton Foerster (Förster), skladatelj in dirigent češkega rodu

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>20. decembra 1837</date> se je v Osenici pri Jičínu (Češka) ...

Noč in dan s Cankarjem: 24-urno branje del Ivana Cankarja

Letos mineva 100 let od smrti enega največjih slovenskih pisateljev in dramatikov Ivana Cankarja. V Slovanski knjižnici bomo 16. in ...

Noč in dan s Cankarjem: 24 – urno branje del Ivana Cankarja

Letos mineva 100 let od smrti enega največjih slovenskih pisateljev Ivana Cankarja. V Slovanski knjižnici bomo 16. in <date>17. ...

25. septembra 1865 se je rodil Ignacij Hladnik, slovenski skladatelj in organist

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>25. septembra 1865</date> se je v Križah pri ...

17. junija 1926 je umrl Anton Foerster (Förster), skladatelj ...

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>17. junija 1926</date> je v Novem mestu umrl Anton Foerster ...

Fran Gerbič /2/

Fran Gerbi&#x10D; /2/
Ob Antonu Foersterju in Benjaminu Ipavcu je poosebljal vrh slovenske romantike, hkrati je bil prvi profesionalno izšolani slovenski glasbenik, ...

Adoramus s pesmijo obeležil tri desetletja kakovostnega prepevanja

Adoramus s pesmijo obele&#x17E;il tri desetletja kakovostnega prepevanja
Logatec – S slavnostno mašo in koncertom pod geslom Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela so pevci Adoramusa v ...

Idealna godba, suka Miha Zadnikar

Idealna godba, suka Miha Zadnikar
"Ljubavne pesmi iz Rezije" (ljudske, prir. Rado Simoniti) - Oktet Gallus (iz arhiva Radia Slovenija, posnel tonski mojster Sergej Dolenc, ...

ZBOROVSKI KONCERT

sobota, <date>31. maj 2014</date>, 19.30 Ljubljana, Atrij Mestnega muzeja Ljubljana vstop prost SENIORSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE ...

Fran.si 0 od 0 parsetime: 3 | lookuptime: 13539 | jsdomtime:

Slovenska biografija 19 od 19 parsetime: 66 | lookuptime: 13846 | jsdomtime:

Foerster, Anton

★ 20. december 1837, Osenice, Češka † 17. junij 1926, Novo mesto, Slovenija glasbenik skladatelj

Adamič, Emil

★ 25. december 1877, Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, obč.), Slovenija † 6. december 1936, Ljubljana, Slovenija urednik glasbeni ...

Aljaž, Jakob

★ 6. julij 1845, Zavrh pod Šmarno goro, Slovenija † 4. maj 1927, Dovje, Slovenija organizator planinstva skladatelj zbiralec ...

Bajuk, Marko

★ 29. marec 1882, Drašiči, Slovenija † 20. junij 1961, Mendoza, Argentina klasični filolog glasbenik šolnik

Carli, Ivan

★ 24. april 1851, Šebrelje, Slovenija † 3. september 1911, Studeno (Postojna, obč.), Slovenija skladatelj cerkveni glasbenik ...

Ferjančič, Fran

★ 1. december 1867, Goče, Slovenija † 10. junij 1943, Ljubljana, Slovenija glasbenik skladatelj duhovnik kanonik

Gregorčič, Simon

★ 15. oktober 1844, Vrsno, Slovenija † 24. november 1906, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija pesnik duhovnik

Mohorič, Fran

★ 7. oktober 1866, Stročja vas, Slovenija † 16. januar 1928, Ljubljana, Slovenija pravnik pesnik kulturni delavec

Ravnik, Janko

★ 7. maj 1891, Bohinjska Bistrica, Slovenija † 20. september 1982, Ljubljana, Slovenija skladatelj pianist klavirski pedagog ...

Simčič, Antoinette

★ 5. marec 1902, Veliko Ubeljsko, Slovenija † ? kulturna delavka

Svetek, Antonija

★ 7. junij 1850, Postojna, Slovenija † 15. februar 1924, Ljubljana, Slovenija pevka gledališka igralka

Šantel, Saša

★ 15. marec 1883, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija † 1. julij 1945, Ljubljana, Slovenija slikar grafik ilustrator ...

Vilar, Anton

★ 14. november 1884, Ljubljana – Šentjakob ob Savi, Slovenija † 18. december 1953, Logatec – Dolenji Logatec, ...

Anžlovar, Ivo

★ 4. avgust 1915 4. avgust 1905 Trst, Italija † 31. december 1974, Ljubljana, Slovenija operni pevec baritonist

Adlešič, Vera

★ 29. maj 1905, Cerknica, Slovenija † 20. januar 1975, Ljubljana, Slovenija glasbena pedagoginja sopranistka

Alujevič, Borut

★ 16. maj 1942, Ljubljana, Slovenija gledališki igralec gledališki upravnik

Banovec, Svetozar

★ 20. marec 1894, Ljubljana, Slovenija † 26. september 1978, Ljubljana, Slovenija tenorist operni pevec koncertni pevec

Bukovec, Vilma

★ 27. februar 1920, Trebnje, Slovenija † 7. december 2016, Ljubljana, Slovenija sopranistka operna pevka koncertna pevka

Colnarič, Stanko

★ 20. januar 1922, Starše, Slovenija † 27. oktober 2001, Starše, Slovenija baritonist operni pevec zborovodja

dLib - knjige 20 od 123 parsetime: 51 | lookuptime: 13936 | jsdomtime:

Harmonija in kontrapunkt

Harmonija in kontrapunkt
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Pesmaričica po številkah za nežno mladino

Pesmari&#x10D;ica po &#x161;tevilkah za ne&#x17E;no mladino
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Gorenjski slavček

Gorenjski slav&#x10D;ek
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Cerkveni glasbenik

Cerkveni glasbenik
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Katalog razstavljenih del na umetnostni razstavi

Katalog razstavljenih del na umetnostni razstavi
Vir: Jakopičev paviljon Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Katalog okrajne učiteljske knjižnice za ljubljansko okolico. 1922

Katalog okrajne u&#x10D;iteljske knji&#x17E;nice za ljubljansko okolico. 1922
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Katalog okrajne učiteljske knjižnice v Črnomlju 1911

Katalog okrajne u&#x10D;iteljske knji&#x17E;nice v &#x10C;rnomlju 1911
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Die Musik in Krain und die Bedeutung der philharmonischen Gesellschaft in Laibach

Die Musik in Krain und die Bedeutung der philharmonischen Gesellschaft in Laibach
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Razvoj glasbe pri Slovencih

Razvoj glasbe pri Slovencih
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica / SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (Digitalizirano s sredstvi SIGIC in v ...

Zapisnik okrajne učiteljske knjižnice v Novem mestu. - Katalog der Bezirkslehrer - Bibliothek in ...

Zapisnik okrajne u&#x10D;iteljske knji&#x17E;nice v Novem mestu. - Katalog der Bezirkslehrer - Bibliothek in ...
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Slovenska bibliografija

Slovenska bibliografija
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovenska knjiga

Slovenska knjiga
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Katalog okrajne učiteljske bukvarnice v Črnomlji

Katalog okrajne u&#x10D;iteljske bukvarnice v &#x10C;rnomlji
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Frau Musica in Krain.

Frau Musica in Krain.
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Europeana Travel)

Katalog knjižnice dr. Henrika Tume

Katalog knji&#x17E;nice dr. Henrika Tume
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Katalog knjižnice dr. Henrika Tume

Katalog knji&#x17E;nice dr. Henrika Tume
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Spominska knjižica

Spominska knji&#x17E;ica
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Sveta noč, blažena noč

Sveta no&#x10D;, bla&#x17E;ena no&#x10D;
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Kamra - Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin 30 od 30 parsetime: 78 | lookuptime: 14231 | jsdomtime:

Anton Martin Slomšek, Anton Janežič in Andrej Einspieler

Anton Martin Slom&#x161;ek, Anton Jane&#x17E;i&#x10D; in Andrej Einspieler
"Ustanovitelji" Mohorjeve družbe, najstarejše slovenske založbe. Ustanovljena je bila 27. julija 1851 v Celovcu.  ...

Anton Lukše ob vozu

Anton Luk&#x161;e ob vozu
Anton Lukše je s tem vozom - diro - fural po Grosupljem in Ljubljani.

Anton Lukše ob konju

Anton Luk&#x161;e ob konju
Furman Anton Lukše je vedno sam vzgojil konje v domačem hlevu.

Anton Lukše z ženo ob konjih

Anton Luk&#x161;e z &#x17E;eno ob konjih
Furman Anton Lukše ima rad konje.

Anton Murko

Anton Murko
Anton Murko, nekdanji nadžupnik in dekan Hoč ter slovenski jezikoslovec

Anton Markelj

Anton Markelj
Anton Markelj v vojaški uniformi.

Anton Gimpelj

Anton Gimpelj
Anton Gimpelj (1895–1955) je bil rojen pri Dolenjskih Toplicah. O njegovi dejavnosti med 1. svetovno vojno sorodniki ne vedo veliko. Njegov ...

Anton Lorenčak

Anton Loren&#x10D;ak
Anton Lorenčak, 1914

Anton Sovre

Anton Sovre
Mladi profesor.

Poštar Anton Naraks

Po&#x161;tar Anton Naraks
Poštar Anton Naraks z ženo in hčerko na domačem travniku.

Sovre Anton

Sovre Anton
Anton Sovre, prvi urednik Ptujskega lista.

Anton Štempihar

Anton &#x160;tempihar
Družina Antona Štempiharja: žena Eva, otroka Anuša in Vid. Leta 1937 se je rodila še hči Maja.

Anton Smodič

Anton Smodi&#x10D;
Anton Smodič (1905–1960), učitelj, muzealec in arheolog, je bil dolgoletni skrbnik strokovne knjižnice Muzejskega ...

Zanimivi Izolani: Anton Baloh

Zanimivi Izolani: Anton Baloh
Gost 54. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Baloh.

Zanimivi Izolani: Anton Baloh

Zanimivi Izolani: Anton Baloh
Gost 54. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Baloh.

Zanimivi Izolani - Anton Žlogar

Zanimivi Izolani - Anton &#x17D;logar
Gost 33. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Žlogar.

Zanimivi Izolani - Anton Žlogar

Zanimivi Izolani - Anton &#x17D;logar
Gost 33. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Žlogar.

Zanimivi Izolani - Anton Žlogar

Zanimivi Izolani - Anton &#x17D;logar
Gost 33. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Žlogar.

Zanimivi Izolani - Anton Žlogar

Zanimivi Izolani - Anton &#x17D;logar
Gost 33. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Žlogar.

Zanimivi Izolani - Anton Žlogar

Zanimivi Izolani - Anton &#x17D;logar
Gost 33. srečanja v nizu mesečnih večernih klepetov z »Zanimivimi Izolani« je bil Anton Žlogar.

Anton Markelj

Anton Markelj
Fotografijo Antona Marklja hranimo v Posebnih zbirkah Boga Komelja.

Anton Zavrtanik: Loterist

Anton Zavrtanik: Loterist
Kratka šaloigra (32 strani) vplete 5 oseb, v Dom in svet pa so leta 1890 zapisali, da »ta šaloigra kaže precejšen dr ...

Anton Ribič

Anton Ribi&#x10D;
Anton Ribič je bil glavni urednik Novega tednika od leta 1979 do leta 1981.

Krjavelj - Lampret Anton st.

Krjavelj - Lampret Anton st.
Krjavelj - Anton Lampret st., originalna fotografija iz uprizoritve Jurčičevega Desetega brata 1951. leta.

Anton Jurgec - vojak

Anton Jurgec - vojak
Vojak s harmoniko je Anton Jurgec – Pramoverjakov Tunček (1887-1973) iz Gruškovca.Fotografija je iz družinske zbirke ...

Anton Rus

Anton Rus
Anton Rus (1885 – 1973) Pripadnik ljubljanskega planinskega polka*, ki so ga zaradi narodnostne sestave (v njem je bilo več kot 80 % ...

Anton Noč - Pri Skednaču

Anton No&#x10D; - Pri Skedna&#x10D;u
Vsebino dokumenta predstavlja opis dogajanja 9. maja 1945 na Skednačevi domačiji. Avtor Anton Noč se v prispevku Pri ...

Prihod v Ameriko - Anton Šubelj

Prihod v Ameriko - Anton &#x160;ubelj
Peter Cerar in teta Franca, teta Ivanka in Anton Šubelj leta 1928-1929.

Anton Čokl

Anton &#x10C;okl
Že pred pričetkom vojne je bilo čutiti pomanjkanje. V juliju je Anton Čokl, ki je živel v Rogaški Slatini s svojo ...

Slovenska wikipedija 20 od 20 parsetime: 42 | lookuptime: 14362 | jsdomtime:

Anton Foerster

Anton Foerster (Förster), slovenski skladatelj in dirigent češkega rodu, * 20. december 1837, Osenice pri ...

Foerster

Pogostost priimka Foerster je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb. ...

Josef Bohuslav Foerster

Gemeinsame Normdatei — 2012—2016. d:Track:Q27302d:Track:Q304037d:Track:Q256507d:Track:Q170109d:Track:Q36578 Seznam čeških ...

Seznam čeških skladateljev

Dvořák Petr Eben (1929-2007) Zdeněk Fibich Jan Frank Fischer Anton Foerster Josef Bohuslav Foerster Rudolf Friml Julius ...

1837

- Janko Pajk, urednik, publicist in filozof († 1899) 20. december - Anton Foerster , Češki (slovenski) skladatelj ...

Urh, grof celjski (opera)

da Benjamin Ipavec ni uglasbil celotnega Funtkovega libreta in da je Anton Foerster svojega Gorenjskega slavčka iz operete v opero ...

Tehniška fakulteta v Ljubljani

1923/24: Jaroslav Foerster 1924/25: Alojz Kral 1925/26: Milan Vidmar 1926/27: Karel Hinterlechner 1926/27: Josip Kropač 1927/28: Jaroslav ...

Jože Trošt

narodnih pesmi. Je zborovodja moškega okteta »Zvon« in komornega zbora » Anton Foerster «. Spletna stran ...

Seznam slovenskih inženirjev strojništva

Florjančič - Janez Florjančič - Jaroslav Foerster Branko Gašperšič - Miroslav Geržina - Janez Grum - ...

Seznam nemških zdravnikov

Valerius Cordus Anton Dilger Wilhelm Ebstein Wilhelm Ferdinand Erichson Johann Friedrich von Eschscholtz Michael Ettmüller Otfrid Foerster Werner ...

Koncil slovenske glasbe

Benjamin Ipavec Matej Hubad Gustav Ipavec Saša Šantel Viktor Parma Anton Foerster Hugolin Sattner Ignacij Hladnik Risto Savin ...

Seznam slovenskih inženirjev gradbeništva

Fajfar (*1943) Marjan Ferjan (1912–1993) Gregor Ficko (*1964) Jaroslav Foerster (1875–1946) Metka Gabrijelčič (1934-) ...

Anton Schwab

Anton Schwab, slovenski zdravnik, skladatelj in šahist, * 7. januar 1868, Prebold, † 29. januar 1938, Ljubljana. Rodil se je kot sin ...

Seznam slovenskih pianistov

- Aleksandra Češnjevar Glavina - Leon Engelman - Mojca Eferl - Antonin Foerster - Saša Gerželj - Jure Godler - Tamara ...

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

skladateljev oziroma skladateljev, ki so delovali v Sloveniji: Emil Adamič Anton Foerster Jakob Petelin Gallus Fran Gerbič ...

Seznam slovenskih opernih skladateljev

 · Ž Darijan Božič - Matija Bravničar - Danilo Bučar - Kruno Cipci - Anton Foerster - Fran ...

20. december

pedagog († 1853) 1805 - Thomas Graham, škotski kemik († 1869) 1837 - Anton Foerster , slovenski skladatelj ...

Dramatično društvo

nasprotovalo in nagajalo. Prvi glasbeni vodja gledaliških predstav je postal Anton Foerster , skladatelj in organist ...

Seznam slovenskih skladateljev

Ferjančič - Mirko Filej - Leon Firšt - Nenad Firšt - Jurij Flajšman - Anton Foerster - Nana Forte - Ivan ...

Seznam slovenskih zborovodij

Fele Fran Ferjančič Mirko Ferlan Mirko Filej Vinko Filli Ivan Florjanc Anton Foerster Helena Fojkar Zupančič ...

dLib - časopisje 20 od 14596 parsetime: 225 | lookuptime: 17534 | jsdomtime:

Anton Foerster

<mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Učiteljski tovariš Številčenje: 27.12.1907, letnik 47, številka 52 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Profesor Anton Foerster,; Zapiski

Profesor <mark>Anton Foerster</mark>,; Zapiski
Vir: Novi akordi Številčenje: 1910, letnik 9, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster in njegov Gorenjski slavček

<mark>Anton Foerster</mark> in njegov Gorenjski slav&#x10D;ek
Vir: Kronika slovenskih mest Številčenje: 1936, letnik priloga Izvor: Mestna knjižnica Ljubljana

Anton Foerster; Življenjepisni načrt

<mark>Anton Foerster</mark>; &#x17D;ivljenjepisni na&#x10D;rt
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1904, letnik 17, številka 4 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster

<mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1904, letnik 17, številka 4 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster

<mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1908, letnik 21, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster

<mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1911, letnik 24, številka 5 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Harmonija in kontrapunkt; Spisal Anton Foerster

Harmonija in kontrapunkt; Spisal <mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1904, letnik 17, številka 12 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Teoretično praktična pevska šola; Četrti natis. Spisal Anton Foerster. Tiskal in založil R. Milic

Teoreti&#x10D;no prakti&#x10D;na pevska &#x161;ola; &#x10C;etrti natis. Spisal <mark>Anton Foerster</mark>. Tiskal in zalo&#x17E;il R. Milic
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1894, letnik 14, številka 12 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovenska maša v čast sv. Cecilije za mešan zbor in samospeve z orglami zložil Anton Foerster

Slovenska ma&#x161;a v &#x10D;ast sv. Cecilije za me&#x161;an zbor in samospeve z orglami zlo&#x17E;il <mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1903, letnik 16, številka 12 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Anton Foerster

<mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1904, letnik 17, številka 6 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Cecilija.; "Cecilijinega društva v Ljubljani" uredil Anton Foerster. Izdala in založila družba sv...

Cecilija.; &quot;Cecilijinega dru&#x161;tva v Ljubljani&quot; uredil <mark>Anton Foerster</mark>. Izdala in zalo&#x17E;ila dru&#x17E;ba sv...
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1884, letnik 4, številka 12 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Cecilija; Cerkvena pesmarica. II. del. Drugi, popravljeni natis. Uredil Anton Foerster

Cecilija; Cerkvena pesmarica. II. del. Drugi, popravljeni natis. Uredil <mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1903, letnik 23, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Muzikalije »Glasbene Matice«, izdane za leto 1896; Anton Foerster: Pet samospevov, Fran Gerbič: T...

Muzikalije &#xBB;Glasbene Matice&#xAB;, izdane za leto 1896; <mark>Anton Foerster</mark>: Pet samospevov, Fran Gerbi&#x10D;: T...
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1897, letnik 17, številka 4 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Skladbe Glasbene Matice

Skladbe Glasbene Matice
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1896, letnik 9, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

»Triglav.«; Slovenske pesni. Za samospev s spremljanjem klavirja. Uredil Ant. Foerster. II. zveze...

&#xBB;Triglav.&#xAB;; Slovenske pesni. Za samospev s spremljanjem klavirja. Uredil Ant. Foerster. II. zveze...
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1888, letnik 8, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Nove skladbe

Nove skladbe
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1908, letnik 21, številka 6 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Cecilija. Cerkvena pesmerica. I. del. Drugi, popravljen in pomnoženi natis. Uredil Anton Foerster...

Cecilija. Cerkvena pesmerica. I. del. Drugi, popravljen in pomno&#x17E;eni natis. Uredil <mark>Anton Foerster</mark>...
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1901, letnik 14, številka 11 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Cerkveni Glasbenik, glasilo Cecilijinega društva v Ljubljani; 39. in 40. letnik

Cerkveni Glasbenik, glasilo Cecilijinega dru&#x161;tva v Ljubljani; 39. in 40. letnik
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1918, letnik 31, številka 7/12 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Virtuoz na klavirju g. Anton Foerster

Virtuoz na klavirju g. <mark>Anton Foerster</mark>
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1903, letnik 16, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica