Naslov

Situla - Register nepremične kulturne dediščine od parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

GET ERROR: null (http://giskd2s.situla.org/rkd/Seznam.asp?MenuVd=%25&MenuTe=%25&MenuZa=%25&MenuOb=%25&MenuVS=%25&MenuFlag=1&Poisci2=Iskanje&offset=0&MenuGeslo=In%C5%A1titut%20Jo%C5%BEef%20Stefan)

Slovenski filmski center od parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

GET ERROR: null (http://www.film-center.si/sl/film-v-sloveniji/filmi/iskanje/?q=In%C5%A1titut%20Jo%C5%BEef%20Stefan)

Razvezani jezik 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 233 | jsdomtime:

Knjige na trgu 0 od 0 parsetime: 11 | lookuptime: 199 | jsdomtime:

Kamra - Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin 1 od 1 parsetime: 17 | lookuptime: 254 | jsdomtime:

Kulturnik Dogodki 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 379 | jsdomtime:

Slovar slovenskega knjižnega jezika 0 od 0 parsetime: 7 | lookuptime: 354 | jsdomtime:

SiGledal od parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

Fran.si 0 od 0 parsetime: 5 | lookuptime: 614 | jsdomtime:

Postaja DIVA, spletni arhiv video in novomedijske umetnosti 0 od 0 parsetime: 13 | lookuptime: 711 | jsdomtime:

eKumba - gledališki in filmski katalog 0 od 0 parsetime: 42 | lookuptime: 832 | jsdomtime:

Wikivir - slovenski Wikisource 1 od 1 parsetime: 6 | lookuptime: 899 | jsdomtime:

Naprej v preteklost

posvetil brkljanju po računalniku in kar naprej hodil na fizikalni inštitut Jožef Stefan . Ampak, ko je naredil časovni stroj, ...

Dedi - enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem od parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

GET ERROR: null (http://www.dedi.si/isci?q=In%C5%A1titut%20Jo%C5%BEef%20Stefan)

JAK - Bližji knjigi 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 1083 | jsdomtime:

Slovenska wikipedija 20 od 20 parsetime: 204 | lookuptime: 1133 | jsdomtime:

Institut " Jožef Stefan "

Institut " Jožef Stefan " (s kratico IJS) je slovenski javni raziskovalni zavod, ki zbira, ustvarja in širi naravoslovno in ...

Kemijski inštitut

od tega je več kot 260 raziskovalcev, s čemer je Kemijski inštitut za Institutom " Jožef Stefan " druga ...

Defender (projekt)

Inštitut za korporativne varnostne študije Ljubljana, RWTH Univerza v Aachnu, e-Lex Law Firm, Technological Educational Institute, ...

Anton Potočnik

slovenskih fizikov "Odsek za fiziko trdne snovi - Potočnik Anton". Inštitut Jožef Stefan . Pridobljeno dne 2013-08-23. ...

Zasavska cesta, Ljubljana

nahajajo naslednje zgradbe: tovarna Belinka, osnovna šola Šentjakob, Inštitut Jožef Stefan - reaktor ... Po Zasavski cesti ...

Energetski sistem Slovenije

sistem zemeljskega plina Slovenije Elektroinštitut Milan Vidmar Inštitut Jožef Stefan Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani ...

Javni raziskovalni zavod

Geološki zavod Slovenije Gozdarski inštitut Slovenije Institut " Jožef Stefan " Inštitut za ekonomska raziskovanja ...

Univerza na Dunaju

Adalbert Stifter Kurt Waldheim Sigmund Freud Hans Kelsen Jožef Stefan Ludwig Boltzmann Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju seznam ...

Robert Blinc

izpopolnjevanje v ZDA na Tehnološki inštitut Massachusettsa (MIT). Po vrnitvi je postal znanstveni sodelavec na Institutu Jožef ...

Milan Osredkar

† 8. april 2003. Med letoma 1963 in 1975 je bil direktor Inštituta » Jožef Stefan «. Leta 2001 je prejel zlati ...

Celovec

tudi Slovenski znanstveni inštitut , Narodopisni inštitut Urban Jarnik ter Slovenska študijska knjižnica v Celovcu. ...

Anton Peterlin

poučevalskih dolžnosti je leta 1947 sprejel nalogo, da ustanovi Inštitut Jožef Stefan v Ljubljani in bil njegov upravnik do ...

Emil Medvešček

funkcionalizma je projektiral Fizikalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Institut " Jožef Stefan ". Njegov ...

Umetna inteligenca v Sloveniji

Institutu " Jožef Stefan " v Ljubljani, nekoliko kasneje pa tudi na takratni Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na ...

Janez Strnad

Doktoriral je leta 1963. Glavno raziskovalno delo je opravil na Inštitutu Jožef Stefan . Leta 1969 je postal izredni in leta 1974 redni ...

Janez Dekleva

znanosti. V letih 1951−1963 je bil vodja laboratorija na Institutu " Jožef Stefan " v Ljubljani; vmes se je strokovno ...

Martin Čopič

isti fakulteti in obenem postal raziskovalni sodelavec na Institut " Jožef Stefan ". Področje njegovega znanstvenega dela je ...

Andro Alujevič

redni profesor, hkrati pa je bil še raziskovalni svetnik na Institutu " Jožef Stefan " v Ljubljani. Njegovo ožje ...

Culture.si 10 od 10 parsetime: 42 | lookuptime: 1439 | jsdomtime:

Jožef Stefan Institute

The Jožef Stefan Institute was founded in 1949 and has since acted as the leading Slovene scientific research institute which covers a broad ...

Jožef Štefan Institute (IJS)

The Jožef Stefan Institute was founded in 1949 and has since acted as the leading Slovene scientific research institute which covers a broad ...

IJS

The Jožef Stefan Institute was founded in 1949 and has since acted as the leading Slovene scientific research institute which covers a broad ...

VideoLectures.Net

Managed by the Center for Knowledge Transfer in Information Technologies at the Jožef Stefan Institute, the VideoLectures.Net international web ...

Speculum Artium Festival

Speculum Artium Festival
Established in 2008, the Speculum Artium Festival is an annual venture into the field of new media arts and contemporary techno-culture that takes ...

ArtNetLab

Active since 2000 ArtNetLab is an autonomous producer for new media and computer arts in Slovenia.

Kulturnik Novice 15 od 15 parsetime: 62 | lookuptime: 2456 | jsdomtime:

Z Igro besed do boljših slovarjev

Z Igro besed do boljših slovarjev
Kaj je digitalna jezikovna tehnologija in kakšno vlogo ima pri nastanku slovarjev besedna igra? Igra besed je jezikovno-didaktična igra, ...

Z Igro besed do boljših slovarjev

Z Igro besed do boljših slovarjev
Kaj je digitalna jezikovna tehnologija in kakšno vlogo ima pri nastanku slovarjev besedna igra? Igra besed je med drugim preizkus v poznavanju ...

Alenka Spacal, pravljičarka

Alenka Spacal, pravljičarka
Do <date>21. februarja</date> Alenka Spacal s svojo razstavo ilustracij gostuje v Galeriji Instituta Jožef Stefan. A če si je ...

IŠTVAN IŠT HUZJAN: NAPLAVINE

I&#x160;TVAN I&#x160;T HUZJAN: NAPLAVINE
Umetnik Ištvan Išt Huzjan je močno vpet v mednarodne umetnostne tokove. Ustvarja in biva med Ljubljano in Brusljem. Ves čas je ...

Cobiss 50 od 50 parsetime: 225 | lookuptime: 2491 | jsdomtime:

Slovenska biografija 6 od 6 parsetime: 22 | lookuptime: 3502 | jsdomtime:

Stefan, Jožef

★ 24. marec 1835, Celovec, Koroška, Avstrija † 7. januar 1893, Dunaj, Avstrija fizik matematik pesnik

Stucin, Dušan

★ 13. avgust 1915, Dunaj, Avstrija † 15. april 1976, Ljubljana, Slovenija kemik

Blinc, Robert

★ 31. oktober 1933, Ljubljana, Slovenija † 26. september 2011, Ljubljana, Slovenija fizik

Bremšak, France

★ 27. oktober 1923, Kamnik, Slovenija † 16. junij 1999, Ljubljana, Slovenija elektrotehnik

Čujec, Bibijana

★ 25. december 1926, Ljubljana, Slovenija jedrska fizičarka

Čopič, Milan

★ 7. maj 1925, Pišece, Slovenija † 19. februar 1989, Ljubljana, Slovenija fizik strokovnjak za jedrske reaktorje