Naslov

Slovenski filmski center od parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

GET ERROR: null (http://www.film-center.si/sl/film-v-sloveniji/filmi/iskanje/?q=pleter%C5%A1nik)

SiGledal od parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

Razvezani jezik 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 183 | jsdomtime:

Slovar slovenskega knjižnega jezika 0 od 0 parsetime: 4 | lookuptime: 185 | jsdomtime:

Kamra - Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 573 | jsdomtime:

Fran.si 20 od 20 parsetime: 543 | lookuptime: 1264 | jsdomtime:

adraš

adraš : adráš m FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

ajer

ajer : ȃjer m, g -ja FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

angel

angel : ángel m FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

antvelja

antvelja : antvela f FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

apnenica

apnenica -e ž apnenica, peč za žganje apna : grè K'apnenizi daj. ed. ǀ takrat ſo eno apnenizo tož. ed. ...

apríl

apríl  Frazemi s sestavino  apríl : posláti kóga po apríl(a) KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov , ...

avtra

avtra : ˈa:u̯tra f FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

baren

baren vezh ſhazu, Kakor Krajl Miha; vezh baren rod. mn. blaga, Kakor Eliogabulus; vezh Krajleuſtvi, KaKor Alexander (I/1, 95) Nejasno. ...

bermati

bermati nedov. pridobivati za krščansko vero, oznanjati evangelij : Je bil sazhel bermat nedol. pod bandero krajla Nebeſkiga ǀ ...

bič

bič : bīč m, g bíča FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. ...

blagar

blagar : blagár m, g -ja FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

blagovnica

blagovnica : blagovníca f FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

božati

božati : bọ̑žati -am impf FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. ...

bòb

bòb  Frazemi s sestavino  bòb : bòb iz krópa pobírati , bòb ob sténo metáti , bòb v sténo ...

bómba

bómba  Frazemi s sestavino  bómba : delováti kot bómba , eksplodírati kàkor bómba , odjékniti ...

brez

brez 2 : brȅz m, g brẹ́za FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. ...

breza

breza 1 : brẹ́za f FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

breza

breza 2 : brẹ́za f FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

brezast

brezast 1 : brẹ́zast adj, f -a FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. ...

brezec

brezec : brẹ̑zec m, g -zca FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017 , www.fran.si, dostop 27. 1. 2020.

Dedi - enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 6761 | jsdomtime:

Culture.si 4 od 4 parsetime: 9 | lookuptime: 6768 | jsdomtime:

Pleteršnik Homestead, Pišece

The birthplace and home of Slovene classical philologist and lexicographer Maks Pleteršnik (1840–1923) is situated in Pišece ...

Podgoršek Blacksmith's Museum, Pišece

The older part of this building houses a complete and well-equipped smithy, in which three generations of the Podgoršek family carried out the ...

Kozjanski Park Public Institute

Kozjanski Park Public Institute is responsible for the overall management and development of the 206 square-kilometre Kozjanski Park and its various ...

Departments of Slovenian Studies and Slavistics Library, University of Ljubljana

The common Library of the Department of Slovenian Studies and the Department of Slavistics holds an impressive collection with several rarities in the ...

Postaja DIVA, spletni arhiv video in novomedijske umetnosti 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 6783 | jsdomtime:

Situla - Register nepremične kulturne dediščine 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 6795 | jsdomtime:

Knjige na trgu 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 6809 | jsdomtime:

Wikivir - slovenski Wikisource 20 od 20 parsetime: 55 | lookuptime: 6838 | jsdomtime:

Bret Harte

Kalifornske povesti (1876), prevedel Maks Pleteršnik (COBISS) Tennessejev družabnik (1961), prevedla Gitica Jakopin (COBISS) Razne ...

Davorin Petančič

Slovenskega kmeta povest, 1939 (COBISS) Svete Gore, 1936 (COBISS) Igrski vodja, 1937 (COBISS) Maks Pleteršnik , 1933 (COBISS) Spiritalni ...

Pismo iz domovine

od nekdaj sem hodila pota kriva, in ker sem pač od tiste kreature, / Pleteršnik jo nazivlje menda "žena"/ ne bom menjala ...

Prešernove hlače (literarnozgodovinska črtica)

knjigi, imenovani »Slovar«, ki jo je uredil velespoštovani gospod profesor Pleteršnik , jako dostojen in pohujšanju ...

Maks Pleteršnik

Maks Pleteršnik (1840–1923)   Glej tudi:   življenjepis    slike   Slovenski ...

Slovenskemu slovstvu Meceni

nemško-slovenski del uredil M. Cigale 1860., II. slovensko-nemški del uredil M. Pleteršnik 1894. in 1895., vsak del obsega po dva ...

Zvon (revija)

pravda Zvonova Luiza Pesjak: slike iz italije 8. certosa di pavia m. pleteršnik : pervi dnevi drugega triumvirata B. M.: Odpusti! ...

Antibarbarus

ga čitamo tudi v Pravopisu z označbo »kar mene tiče = se mene tiče«; Pleteršnik navaja Trubarja: »Kar pak ...

Slovenski narod

Budistična pravljica. SN188 Miran Jarc: Moje molitve. SN 26. 8. 1923 194 Maks Pleteršnik : Sporočilo. SN 16. 9. 1923 211 Anonimno: ...

Matija Valjavec: Životopis

skupaj štejejo čez 1800 strani velike osmerke ... „V slovarju ga je prof. Pleteršnik vže pridno porabil; da ga bo treba ...

Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I

sploh ne poznajo, ali pa le redko kje rabijo. Več od teh je ponatisnil že Pleteršnik v svojem slovarju, mnogo pa jih je še ...

Zgodovina slovenskega slovstva 2 (Glaser)/Priloga I. (Viri, popolni naslovi knjigam in spisom spredaj omenjenih pisateljev in manjše pripomnje.)

< 1869, 218. — Vodnik, »N.c 1865, 42. — J. Mara, Jez. XIV. 1—47. — M. Pleteršnik , Vodnik - učitelj, ...

Zgodovina slovenskega slovstva 4 (Glaser)

zemljepisne knjige o Štajerskem, Koroškem in Kranjskem, „Slovanstvo" (Majciger, Pleteršnik inRaič); Tušek in ...

Zgodovina slovenskega slovstva (Julij Kleinmayr)

Hrovat, Ant. Janežič, Fr. Leveč, Macun, Jož. Marn, dr. vitez Miklošič, Pleteršnik in Valjavec. V občem ...

Zgodovina slovenskega slovstva 3 (Glaser)

v koliki meri se je porabilo za slovensko-nemški slovar,*) to razlaga Pleteršnik v slovensko-nemškem slovarju. Temeljito znanje ...

Špijonova usoda (kategorija Maks Pleteršnik )

Spisano: 1916, prev. Maks Pleteršnik Viri: dLib Dovoljenje: To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle. Po Zakonu o ...

Prvi dnevi drugega triumvirata (kategorija Maks Pleteršnik )

Prvi dnevi drugega triumvirata. Maks Pleteršnik

Zgodovina slovenskega slovstva 1 (Glaser)

Slovnik Naučny. — Slovanstvo (151—194). Spisali Janez Majciger, Maks Pleteršnik in Bož. Raič. Zal. in izdala ...

Mrcvarstvo (Bogumil Vdovič)

pomen (kakor v gorenjih dveh primerih) nemškega »miss-«. (Tega pomena pa Pleteršnik ne omenja.) Ta »miss-« pa se ...

Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku

Tega mnenja so bili: Linhart (Versuch einer Gesch. von Krain, II, 127), Pleteršnik (»Najstareja doba slovenske zgodovine* v Geršakovi ...

dLib - plakati 0 od 0 parsetime: 6 | lookuptime: 6937 | jsdomtime:

dLib - fotografije 4 od 4 parsetime: 173 | lookuptime: 6957 | jsdomtime:

Maks Pleteršnik (1840-1923)

Maks Pleter&#x161;nik (1840-1923)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Maks Pleteršnik (1840-1923)

Maks Pleter&#x161;nik (1840-1923)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Maks Pleteršnik (1840-1923)

Maks Pleter&#x161;nik (1840-1923)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Jurčičeva družba v hotelu Evropa sredi 70-ih let

Jur&#x10D;i&#x10D;eva dru&#x17E;ba v hotelu Evropa sredi 70-ih let
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

dLib - filmi 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 7162 | jsdomtime:

dLib - zemljevidi 0 od 0 parsetime: 6 | lookuptime: 7176 | jsdomtime:

eKumba - gledališki in filmski katalog 0 od 0 parsetime: 15 | lookuptime: 7351 | jsdomtime:

Kulturnik Dogodki 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 7380 | jsdomtime:

Cobiss 50 od 50 parsetime: 157 | lookuptime: 7379 | jsdomtime:

Maks Pleteršnik : teden s slovaropiscem : biografski roman

življenjepis | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6246

Pomurje je gorelo modro

strokovna monografija | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Slovenski polglasnik : sinhrona in diahrona primerjava : magistrsko delo

magistrsko delo | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Jezikovna politika Republike Slovenije : zbornik povzetkov

zbornik | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Konjeniška terminologija v strokovnem tisku : magistrsko delo = Equestrian terminology in a technical piece of writing : master's thesis

magistrsko delo | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65812

Prosti čas učencev Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece v projektu Popestrimo šolo [Elektronski vir] : magistrsko delo

magistrsko delo | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0236

Etimološka analiza izbranih gorenjskih hišnih imen : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Igrače in igre v Pleteršnikovem slovarju in SSKJ : diplomsko delo = Children's toys and games in Pleteršnik's dictionary and SSKJ : graduation thesis

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57233

Izbiblična zoonimna frazeologija : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | sep. 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?...

Kruh kot ključna beseda slovenskega kulinaričnega turizma : magistrsko delo = On bread as the keyword in Slovenia's culinary tourism : master's thesis

magistrsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64113

Pregovori v Pleteršnikovem slovarju : diplomsko delo = Proverbs in Pleteršnik's dictionary : graduation thesis

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58015

Rusko prevzeto besedje v slovenskem knjižnem jeziku : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Štajerski romanizmi v Pleteršnikovem slovarju : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski , večjezični | 2016 | e-dostop: SFX

Uporaba predlogov pri poimenovanju krajev v občini Videm : diplomsko delo = Use of prepositions when naming places in municipality of Videm : graduation thesis

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60393

Vinogradniško izrazje Gorenje Pirošice : diplomsko delo = Viticultural terminology of Gorenja Pirošica : graduation thesis

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58380

Hišna imena v Zgornji in Spodnji Sorici : magistrsko delo

magistrsko delo | slovenski | 2015 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47847

Kozmetično izrazje v ženski periodiki (1897-1930) : diplomsko delo = Cosmetic terminology in women's periodicals, 1897-1930 : graduation thesis

diplomsko delo | slovenski | 2015 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47276

Poimenovanje za živali v učbeniku Imreta Agustiča Prirodopis s kepami za národne šole : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2015 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47383

Spomin na Jožeta Toporišiča : zbornik povzetkov

zbornik | slovenski | 2015 | e-dostop: SFX

Uporovno točkovno varjenje - nadgradnja varilnika RVP26 : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2015 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?...

Murkovo slovaropisno delo = Murko's dictionary work : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2014 | e-dostop: SFX , povezava(e) https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43349

Prosti morfem se : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | mar. 2014 | e-dostop: SFX

Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar : diplomsko delo = Pleteršnikʹs Slovenian-German dictionary : graduation thesis

diplomsko delo | slovenski | 2013 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42470

Pomen delavnic Oblikovanje osebnosti šolarja v osnovni šoli : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2013 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=39428

Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku na primeru terminoloških slovarjev : doktorska disertacija

disertacija | slovenski | 2013 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=57141

Somatska frazeologija v Gutsmanovem slovarju : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2012 | e-dostop: SFX

Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja

znanstvena monografija | slovenski , angleški , nemški , poljski | 2011 | e-dostop: SFX

Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja : zbornik povzetkov

zbornik | slovenski | [2010] | e-dostop: SFX

Primerjava frazeološkega gradiva za iztočnice pod črko B (v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Pleteršnikovem in Glonarjevem slovarju) : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2009 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=7484

Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja

znanstvena monografija | slovenski | 2008 | e-dostop: SFX

Antični roman v slovenski književnosti : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2006 | e-dostop: SFX

Slovensko-nemški slovar

slovar | slovenski | 2006 | e-dostop: SFX

Slovensko-nemški slovar : (1894-1895) [Elektronski vir]

e-knjiga | slovenski , nemški | 2006 | e-dostop: SFX

Cafove prekmurske besede v Pleteršniku

separat | slovenski | 2005] | e-dostop: SFX

Slovensko-nemški slovar

slovar | slovenski , nemški | 2005- | e-dostop: SFX

JAK - Bližji knjigi 1 od 1 parsetime: 3 | lookuptime: 7595 | jsdomtime:

Kulturnik Novice 14 od 14 parsetime: 47 | lookuptime: 7617 | jsdomtime:

26. junija 1881 se je rodil Anton Breznik, duhovnik, jezikoslovec, ...

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>26. junija 1881</date> se je Ihanu pri Domžalah rodil  Anton ...

26. marca 1944 je v Ljubljani umrl Anton Breznik, duhovnik, jezikoslovec in ravnatelj

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>26. marca 1944</date> je v Ljubljani umrl Anton Breznik, duhovnik, jezikoslovec in ...

1840 – Rojen Maks Pleteršnik

<date>3. decembra</date> leta 1840 se je v vasici Pišece rodil jezikoslovec, slavist, učitelj in slovaropisec, Maks ...

3. decembra 1840 se je v Pišecah rodil Maks Pleteršnik, slovenski jezikoslovec in slovaropisec

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>3. decembra 1840</date> se je v Pišecah rodil Maks Pleteršnik, ...

Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Na hitro prelistano: Novosti na doma&#x10D;em knji&#x17E;nem trgu
Celjska Mohorjeva družba je izdala biografski roman Maks Pleteršnik avtorja Rudija Mlinarja, založba Miš roman Kmalu avtorja ...

Jezikoslovec Maks Pleteršnik kot romaneskni junak

Jezikoslovec Maks Pleter&#x161;nik kot romaneskni junak
Celjska Mohorjeva družba je jesensko sezono literarnih matinej začela s predstavitvijo romana o slovitem slovenskem jezikoslovcu, ...

13. septembra 1923 je v Pišecah umrl Maks Pleteršnik, slovenski jezikoslovec in slovaropisec

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>13. septembra 1923</date> je v Pišecah umrl Maks Pleteršnik, ...

26. junija 1881 se je rodil Anton Breznik, duhovnik, jezikoslovec, ...

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>26. junija 1881</date> se je Ihanu pri Domžalah rodil  Anton ...

Na simpoziju razpravljali o položaju slovenskega jezika v sodobni družbi

Včeraj je na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal simpozij z naslovom Jezikovna politika...

Na simpoziju razpravljali o položaju slovenskega jezika v sodobni družbi

Včeraj je na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal simpozij z naslovom Jezikovna politika...

Jezikovna anketa: "V Sloveniji se govori slovensko, pa pika!"

Jezikovna anketa: &quot;V Sloveniji se govori slovensko, pa pika!&quot;
Na Pleteršnikovem simpoziju v Pišécah so predstavili prvo večjo raziskavo med jezikovnimi uporabniki. Kar 96 odstotkov ...

Obisk delegacije društva Pleteršnikove domačije iz Pišec v Trstu

V sredo, <date>14. decembra 2016</date>, se je delegacija društva Pleteršnikova domačija iz Pišec udeležila ...

Razglasili so Toporišičevo leto

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Mariboru, Slavistično društvo Slovenije z društvom za varovanje maternega ...

V Pišecah s simpozijem v spomin na jezikoslovca Toporišiča

Brežice, <date>13. oktobra</date> (STA) – Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne ...

dLib - razglednice 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 7679 | jsdomtime:

dLib - multimedijske predstavitve 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 7695 | jsdomtime:

Slovenska biografija 30 od 30 parsetime: 175 | lookuptime: 7718 | jsdomtime:

Pleteršnik, Maks

★ 3. december 1840, Pišece, Slovenija † 13. september 1923, Pišece, Slovenija leksikograf učitelj

Bilc, France

★ okoli 1786, Ilirska Bistrica, Slovenija † 6. maj 1824, Harije, Slovenija narodni buditelj leksikograf pesnik duhovnik

Bleiweis, Franc

★ 7. april 1869, Naklo (Naklo, obč.), Slovenija † 10. april 1951, Mošnje, Slovenija nabožni pisatelj duhovnik

Bohinjec, Peter

★ 21. februar 1864, Visoko (Šenčur, obč.), Slovenija † 14. december 1919, Spodnje Duplje, Slovenija pisatelj duhovnik

Breznik, Anton

★ 26. junij 1881, Ihan, Slovenija † 26. marec 1944, Ljubljana, Slovenija jezikoslovec slovničar pravopisec duhovnik

Caf, Oroslav

★ 13. april 1814, Zgornje Verjane, Slovenija † 3. julij 1874, Ptuj, Slovenija jezikoslovec duhovnik

Cigale, Matej

★ 2. september 1819, Lome – Dolnje Lome, Slovenija † 20. april 1889, Dunaj, Avstrija pravnik jezikoslovec

Geršak, Ivan

★ 4. november 1838, Bistrica ob Sotli, Slovenija † 24. februar 1911, Ormož, Slovenija pravnik gospodarstvenik politik

Gutsman, Ožbald

★ 4. avgust 1727, Grabštanj, Koroška, Avstrija † 14. maj 1790, Celovec, Koroška, Avstrija duhovnik redovnik jezuit ...

Hubad, Franc

★ 28. januar 1849, Skaručna, Slovenija † 3. december 1916, Ljubljana, Slovenija pisatelj šolnik etnolog

Lenče, Josip

★ 15. januar 1865, Lavrica, Slovenija † 12. april 1920, Ljubljana, Slovenija gostilničar trgovec

Lužar, Fortunat

★ 5. december 1870, Velike Lašče, Slovenija † 27. oktober 1939, Ljubljana, Slovenija pedagoški pisec šolnik

Majaron, Danilo

★ 12. december 1859, Borovnica, Slovenija † 6. avgust 1931, Bled, Slovenija pravnik politik kulturni delavec

Medved, Jernej

★ 23. avgust 1799, Logatec, Slovenija † 30. december 1857, Ljubljana, Slovenija leksikograf nabožni pisatelj duhovnik

Megiser, Hijeronim

★ med 1554 in 1555, Stuttgart, Nemčija † november 1619, Linz, Zgornja Avstrija, Avstrija šolnik jezikoslovec polihistor

Paulin, Alfonz

★ 14. september 1853, Leskovec pri Krškem, Slovenija † 1. december 1942, Ljubljana, Slovenija botanik

Penzel, Abraham Jakob

★ 17. november 1749, Dessau-Roßlau – Törten, Saška - Anhalt, Nemčija † 17. marec 1819, Jena, Turingija, ...

Raič, Božidar

★ 9. februar 1827, Žvab, Slovenija † 6. junij 1886, Ljubljana, Slovenija narodni buditelj jezikoslovec politik publicist duhovnik

Ravnikar, Matevž

★ 20. september 1776, Vače, Slovenija † 20. november 1845, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija duhovnik škof ...

Škrabec, Stanislav

★ 7. januar 1844, Hrovača, Slovenija † 6. oktober 1918, Ljubljana, Slovenija jezikoslovec nabožni pisec duhovnik redovnik ...

Šuman, Josip

★ 11. februar 1836, Zgornja Ročica, Slovenija † 15. september 1908, Mošćenička Draga, Hrvaška narodni ...

Tavčar, Alojzij

★ 18. junij 1857, Šentjernej, Slovenija † 6. november 1937, Ljubljana, Slovenija esperantist jezikoslovec

Tominec, Ivan

★ 25. december 1890, Lome, Slovenija † 15. oktober 1965, Ljubljana, Slovenija jezikoslovec leksikograf prevajalec

Tušek, Ivan

★ 13. avgust 1835, Martinj Vrh, Slovenija † 10. marec 1877, Ljubljana, Slovenija naravoslovec pisatelj

Ulaga, Jožef st.

★ 30. december 1815, Podsreda, Slovenija † 26. marec 1892, Šentvid pri Grobelnem, Slovenija zbiralec etnološkega gradiva ...

Valjavec, Matija

★ 17. februar 1831, Srednja Bela, Slovenija † 15. marec 1897, Zagreb, Hrvaška pesnik folklorist jezikoslovec

Vodnik, Valentin

★ 3. februar 1758, Ljubljana – Zgornja Šiška, Slovenija † 8. januar 1819, Ljubljana, Slovenija pesnik časnikar ...

Wiesthaler, Fran

★ 23. november 1849, Celje, Slovenija † 26. januar 1927, Ljubljana, Slovenija leksikograf literarni zgodovinar klasični filolog

Wolf, Anton Alojzij

★ 14. junij 1782, Idrija, Slovenija † 7. februar 1859, Ljubljana, Slovenija duhovnik škof

Zalokar, Janez

★ 26. junij 1792, Vinica pri Šmarjeti, Slovenija † 7. september 1872, Ljubljana, Slovenija leksikograf gospodarski pisec ...

dLib - virtualne razstave 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 7919 | jsdomtime:

dLib - knjige 20 od 168 parsetime: 213 | lookuptime: 7934 | jsdomtime:

Kalifornske povesti

Kalifornske povesti
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Špijonova usoda

&#x160;pijonova usoda
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovensko-nemški slovar

Slovensko-nem&#x161;ki slovar
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Zapisnik knjig knjižnice Ribnica - Lašče

Zapisnik knjig knji&#x17E;nice Ribnica - La&#x161;&#x10D;e
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Publikacije Slovenske matice

Publikacije Slovenske matice
Vir: Knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Vocabolario botanico latino-sloveno

Vocabolario botanico latino-sloveno
Vir: Knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru storitve EOD)

Kolonizacija laškega okraja v luči krajevnih in ledinskih imen

Kolonizacija la&#x161;kega okraja v lu&#x10D;i krajevnih in ledinskih imen
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru storitve EOD)

Pripomoček zgodovini slovenskega slovstva. 1550-1880. Spisal Julij plem. Kleinmayr

Pripomo&#x10D;ek zgodovini slovenskega slovstva. 1550-1880. Spisal Julij plem. Kleinmayr
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok

Jazyk a p&#xF4;vod Frizinsk&#xFD;ch pamiatok
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru storitve EOD)

Seznam knjig Simon Gregorčičeve javne ljudske knjižnice v Ljubljani

Seznam knjig Simon Gregor&#x10D;i&#x10D;eve javne ljudske knji&#x17E;nice v Ljubljani
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Zapisnik knjig učiteljske knjižnice okraja Logaškega

Zapisnik knjig u&#x10D;iteljske knji&#x17E;nice okraja Loga&#x161;kega
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Slovenščina

Sloven&#x161;&#x10D;ina
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Kozolec na Slovenskem

Kozolec na Slovenskem
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Starocerkvenoslovanske študije

Starocerkvenoslovanske &#x161;tudije
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Naš alpinizem

Na&#x161; alpinizem
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru storitve EOD)

Il paesaggio immateriale del Carso

Il paesaggio immateriale del Carso
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Schwentnerjev katalog slovenskih knjig

Schwentnerjev katalog slovenskih knjig
Vir: Knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru storitve EOD)

Katalog okrajne učiteljske bukvarnice v Črnomlji

Katalog okrajne u&#x10D;iteljske bukvarnice v &#x10C;rnomlji
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice ...

Dr. Henrik Tuma, zamolčani raziskovalec avtohtonega slovenskega krajevnega imenoslovja v Alpah

Dr. Henrik Tuma, zamol&#x10D;ani raziskovalec avtohtonega slovenskega krajevnega imenoslovja v Alpah
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

dLib - zvočni posnetki 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 8263 | jsdomtime:

dLib - časopisje 20 od 2922 parsetime: 802 | lookuptime: 9938 | jsdomtime:

Razne stvari

Razne stvari
Vir: Slovenski gospodar Številčenje: 13.11.1879, letnik 13, številka 46 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Maks Pleteršnik

Maks Pleter&#x161;nik
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1911, letnik 24, številka 1 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Prof. Fr. prav: Josip Celestina

Prof. Fr. prav: Josip Celestina
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1882, letnik 2, številka 3 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Iz belokranjskega besednega zaklada

Iz belokranjskega besednega zaklada
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1896, letnik 9, številka 4 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

O Wolfovem slov.-nemškem slovniku

O Wolfovem slov.-nem&#x161;kem slovniku
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1884, letnik 4, številka 8 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

»Slovenščina na ljubljanskem liceju.«; (Po listinah shranjenih v gimnazijskem arhivu.)

&#xBB;Sloven&#x161;&#x10D;ina na ljubljanskem liceju.&#xAB;; (Po listinah shranjenih v gimnazijskem arhivu.)
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1887, letnik 7, številka 11 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Maks Pleteršnik

Maks Pleter&#x161;nik
Vir: Ljubljanski zvon Številčenje: 1924, letnik 44, številka 4 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

O »Wolfovem slovarju«

O &#xBB;Wolfovem slovarju&#xAB;
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1888, letnik 1, številka 3 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

XI. izkaz doneskov

XI. izkaz doneskov
Vir: Kmetijske in rokodelske novice Številčenje: 19.07.1882, letnik 40, številka 29 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Književnost

Knji&#x17E;evnost
Vir: Učiteljski tovariš Številčenje: 01.03.1893, letnik 33, številka 5 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

K osemdesetletnici profesorja Maksa Pleteršnika

K osemdesetletnici profesorja Maksa Pleter&#x161;nika
Vir: Zvonček (Ljubljana) Številčenje: februar 1921, letnik 22, številka 1/2 Izvor: Mestna knjižnica Ljubljana

Denarni zapisnik Matičini

Denarni zapisnik Mati&#x10D;ini
Vir: Kmetijske in rokodelske novice Številčenje: 25.07.1866, letnik 24, številka 30 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Denarni zapisnik Matičin

Denarni zapisnik Mati&#x10D;in
Vir: Kmetijske in rokodelske novice Številčenje: 26.06.1867, letnik 25, številka 26 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Kulturno delo

Kulturno delo
Vir: Učiteljski tovariš Številčenje: 22.05.1908, letnik 48, številka 21 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovenski učitelj (1923, letnik 24)

Slovenski u&#x10D;itelj (1923, letnik 24)
Vir: Slovenski učitelj (Ljubljana) Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Naznanilo in priporočilo

Naznanilo in priporo&#x10D;ilo
Vir: Učiteljski tovariš Številčenje: 16.01.1893, letnik 33, številka 2 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Domoljubna skrb za slov. dijake

Domoljubna skrb za slov. dijake
Vir: Slovenski gospodar Številčenje: 20.10.1887, letnik 21, številka 42 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Znanstvene stvari

Znanstvene stvari
Vir: Kmetijske in rokodelske novice Številčenje: 22.03.1876, letnik 34, številka 12 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Slovensko-nemški slovar; Prvi del A-O

Slovensko-nem&#x161;ki slovar; Prvi del A-O
Vir: Dom in svet (Ljubljana) Številčenje: 1895, letnik 8, številka 4 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

XLVII. redni občni zbor "Slovenske matice"

XLVII. redni ob&#x10D;ni zbor &quot;Slovenske matice&quot;
Vir: Učiteljski tovariš Številčenje: 03.03.1911, letnik 51, številka 9 Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica