Naslov

Kulturnik Dogodki 0 od 0 parsetime: 0 | lookuptime: 63 | jsdomtime:

Slovenska biografija 1 od 1 parsetime: 4 | lookuptime: 85 | jsdomtime:

Kranjc, Andrej

★ 5. november 1943, Ljubljana, Slovenija geograf speleolog

SiGledal 10 od 18265 parsetime: | lookuptime: | jsdomtime:

Vlada sprejela novi ustanovitveni akt Cankarjevega doma

Vlada sprejela novi ustanovitveni akt Cankarjevega doma
Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (CD). Novi ustanovitveni akt (CD) ...

Performativna delavnica: Ko se zbudijo Nine nane in Aje tutaje

Delavnica bo potekala pod vodstvom kulturne antropologinje, etnologinje, sociologinje kulture, kantavtorice in glasbene publicistke Katarine Juvančič.

Liberalna akademija išče zlato ptico in zlato gnezdo za leto 2010

Liberalna akademija išče zlato ptico in zlato gnezdo za leto 2010
Liberalna akademija razpisuje letos že 36. nagrade za umetniške dosežke na področju kulture. Zlata ptica in zlato gnezdo sta nagradi, namenjeni mladi, ...

Jože Zupan

Življenjepis Jože Zupan se je rodil 25. avgusta leta 1909 v Ljubljani. Med leti 1927 in 1947 je kot amaterski igralec nastopal na Delavskem, ...

Dušan Moravec

Življenjepis Gledališki in literarni zgodovinar, dramaturg, urednik Dušan Moravec se je rodil v Ljubljani 4. oktobra 1920, kjer je leta 1948 ...

Jasmina Založnik

Življenjepis Jasmina Založnik (1979) je diplomirala iz sociologije kulture in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Končala je magistrski ...

Danes na Exodosu: Mala nočna srečanja 2

Danes na Exodosu: Mala nočna srečanja 2
EXODOS 17 - Jan Fabre z gosti, tema: erotično telo.

Muzeum pred dvema premierama in fokusom na umetnosti in znanosti

Muzeum pred dvema premierama in fokusom na umetnosti in znanosti
Zavod Muzeum je pred dvema gledališkima premierama: performans Soba brez odmeva v zasnovi in režiji Mihe Ermana bo prvič izveden 27. oktobra, ...

Liberalna akademija objavila razpis za zlato ptico in gnezdo

Liberalna akademija objavila razpis za zlato ptico in gnezdo
Liberalna akademija je objavila razpis za zlato ptico in zlato gnezdo za leto 2011 oziroma za nagradi, namenjeni mladi, inovativni ustvarjalnosti, ki ...

dLib - filmi 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 95 | jsdomtime:

dLib - zemljevidi 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 104 | jsdomtime:

dLib - plakati 1 od 1 parsetime: 4 | lookuptime: 116 | jsdomtime:

Prireditve ob 150-letnici rojstva Franceta Prešerna ...

Prireditve ob 150-letnici rojstva Franceta Prešerna ...
Vir: Slike Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

dLib - multimedijske predstavitve 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 133 | jsdomtime:

dLib - virtualne razstave 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 148 | jsdomtime:

dLib - zvočni posnetki 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 181 | jsdomtime:

Razvezani jezik 0 od 0 parsetime: 0 | lookuptime: 199 | jsdomtime:

dLib - fotografije 3 od 3 parsetime: 9 | lookuptime: 199 | jsdomtime:

Zaobljuba (povest)

Zaobljuba (povest)
Izvor: Goriška knjižnica Franceta Bevka

Slovenski filmski center 0 od 0 parsetime: 0 | lookuptime: 229 | jsdomtime:

dLib - razglednice 1 od 1 parsetime: 5 | lookuptime: 235 | jsdomtime:

Narodna galerija

Narodna galerija
Vir: Ljubljana Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Culture.si 10 od 10 parsetime: 25 | lookuptime: 400 | jsdomtime:

Slovene Academy of Sciences and Arts (SAZU) Library

Founded in 1938, the Library of the Slovene Academy of Sciences and Arts (SAZU) is a special library and by far the largest of its kind in Slovenia.

Slovene Comparative Literature Association

The Slovene Comparative Literature Association joins academics and scholars who study comparative literature and literary theory.

Filozofski vestnik (Acta philosophica)

Filozofski vestnik (Acta philosophica) has been issued since 1989 by the Institute of Philosophy at the Scientific Research Centre of the Slovene ...

Ivan Rakovec Institute of Palaeontology

The Ivan Rakovec Institute of Palaeontology was founded in 1949 and named after Ivan Rakovec (1899–1985), a Slovene geologist and ...

Jovan Hadži Institute of Biology

The Jovan Hadži Institute of Biology was founded in 1950 and works in all branches of biology – education, health, research, and industry ...

Scientific Research Centre (ZRC SAZU), Slovene Academy of Science and Arts

The Scientific Research Centre (ZRC SAZU) was founded by the Slovene Academy of Sciences and Arts (SAZU) in 1981.

Studia Mythologica Slavica

Published annually since 1998, Studia Mythologica Slavica is a scientific journal whose aims are to investigate Slavic mythology in all its facets, to ...

Institute of Cultural History

The Institute of Cultural History was founded within the Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts in September 1999, ...

Institute of Archaeology

The Institute of Archaeology was founded in 1972 as one of the research institutes of the Scientific Research Centre (ZRC SAZU) at the Slovene Academy ...

Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language at the Slovene Academy of Sciences and Arts (SAZU) was established in 1945 for the purpose ...

Fran.si 13 od 13 parsetime: 56 | lookuptime: 472 | jsdomtime:

akademíja

akademíja   -e ž ( ȋ ) 1. najvišja znanstvena in umetniška ustanova:   biti član akademije ; predsedstvo ...

izd.

izd.   okrajšava ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar , www.fran.si, dostop 19. 7. 2018.

izdáti

izdáti 1 -dám dov. , 2. mn.  izdáste  in  izdáte; izdál  ( á ) 1. sporočiti nasprotniku, ...

Kako pisati skrajšana imena organov v EU?

Kako pisati skrajšana imena organov v EU? Na vas se obračamo z prošnjo po razjasnitvi zadrege, s katero se dnevno srečujemo ...

SAZÚ

SAZÚ 1 SAZÚ-ja tudi SAZÚ -- m , prva oblika s -em (ȗ; ȗ) Slovenska akademija znanosti in umetnosti Slovenski ...

SAZÚ

SAZÚ 2 -- ž (ȗ) Slovenska akademija znanosti in umetnosti Slovenski pravopis , www.fran.si, dostop 19. 7. 2018.

Sklanjanje in spol kratic (1)

Sklanjanje in spol kratic (1) Ali se kratica NUK lahko sklanja tudi po 3. moški sklanjatvi ali samo po 1., kot je zapisano v slovarskem delu SP? ...

Sklanjanje kratice MSP

Sklanjanje kratice MSP Vljudno vas prosim za odgovor, kako se pravilno sklanja kratica MSP (mala in srednja podjetja). Ali drži, da je edino ...

Slovénska akademíja znánosti in umétnosti

Slovénska akademíja znánosti in umétnosti -e -e ~ ~ ~ ž , stvar. i. (ẹ́ ȋ á ẹ́) Slovenski ...

umétnost

umétnost   -i ž ( ẹ́ ) 1. dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti:   vpliv ...

Zapis »kulturno-umetniško društvo«

Zapis »kulturno-umetniško društvo« V rabi najdemo zapise: kulturno-umetniško društvo , kulturno umetniško ...

Zaporedje in obveznost akademskih nazivov

Zaporedje in obveznost akademskih nazivov Zanima me ali je sploh potrebno za nazivom akademik še uporabljati prof. dr. ? Jezikovna svetovalnica ...

znánost

znánost   -i ž ( á ) 1. ed.  dejavnost, ki si prizadeva metodično priti do sistematično izpeljanih, urejenih in ...

eKumba - gledališki in filmski katalog 0 od 0 parsetime: 21 | lookuptime: 608 | jsdomtime:

Situla - Register nepremične kulturne dediščine 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 641 | jsdomtime:

Dedi - enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem 20 od 193 parsetime: 47 | lookuptime: 645 | jsdomtime:

Spominska plošča Antonu Meliku

Spominska plošča Antonu Meliku
Največjemu slovenskemu geografu Antonu Meliku posvečena pravokotna spominska plošča, ki je bila odkrita leta 1982 na njegovi ...

Rudnik cinka in svinca v Mežici

Rudnik cinka in svinca v Mežici
Turistični rudnik in muzej ohranja in predstavlja zgodovino več kot tristo let rudarjenja in življenja v Zgornji Mežiški ...

Staroslovansko grobišče pod cerkvijo sv. Jurija na Legnu pri Slovenj Gradcu

Staroslovansko grobišče pod cerkvijo sv. Jurija na Legnu pri Slovenj Gradcu
… . Odkrili so pet starejših cerkvenih faz in za nameček še staroslovansko skeletno … Cerkev je takrat imela vpisano ...

Maharski prekop pri Igu

Maharski prekop pri Igu
… Zgodovinskega inštituta pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti . Med letoma 1970 … (Fragaria vesca), malin (Rubus idaeus) ...

Osamosvojitvena lipa v Komendi

Osamosvojitvena lipa v Komendi
Mlada osamosvojitvena lipa raste ob Turški in Glavarjevi lipi v Komendi. … spomina (spominska pomembnost) ter kot simbol samostojne in ...

Jez in mlinščica v Iški

Jez in mlinščica v Iški
Jez in mlinščica ob reki Iški sta ostanek nekoč obsežnega sistema mlinov in žag ob reki Iški in njenih ...

Mangart – vrh in sedlo

Mangart – vrh in sedlo
Jurske in kredne kamnine okoli Mangarta in Mangartskega sedla, na geološko podlago vezane botanične posebnosti in gnezdišče ...

Izpodnebnik iz Avč

Izpodnebnik iz Avč
Prvi slovenski izpodnebnik je železovo-nikljev, ima maso 1230 g in je padel 31. marca 1908 v Movrnov boršt (46° 5' ...

Sečoveljske soline

Sečoveljske soline
Sečoveljske soline, največje soline na slovenski obali, so ob ohranjanju tradicije solinarstva kot mokrišče pomembne za ...

Jeruzalemske gorice

Jeruzalemske gorice
Terasirana vinogradniška pokrajina med Ljutomerom in Ormožem. … severu in Ormožem na jugu, v skrajnem jugovzhodnem delu ...

Dvojno jezero

Dvojno jezero
Peto in Šesto Triglavsko jezero pod Tičaricama sestavljata Dvojno jezero, saj se ob visoki vodi obe vodni telesi združita. … ...

Porezen – vrh in greben

Porezen – vrh in greben
… se ponekod pojavljajo tudi sestoji gole in Waldsteinove vrbe. Tik pod vrhom je … Alpah. V skalnih razpokah nad Zakojško in ...

Poznobronastodobni Ormož

Poznobronastodobni Ormož
… zgradb, so v petdesetih, šestdesetih in sedemdestih letih vzpodbudile sodelavce Pokrajinskega … z okopom, sestavljenim iz ...

Kovačija Jevaniš

Kovačija Jevaniš
Kovačija Jevaniš je mala kmečka delavnica v okviru samotne kmetije v Kanomljiški dolini, v kateri je kmet ‑ kovač ...

Bakrorez s kirnjico iz Blochovega Splošnega prirodopisa rib

Bakrorez s kirnjico iz Blochovega Splošnega prirodopisa rib
Bakrorez s kirnjico, katerega vrezovanje v bakreno ploščo je plačal baron Žiga Zois (1747–1819) iz Ljubljane, je tabla ...

Soteska reke Kokre v Kranju

Soteska reke Kokre v Kranju
Soteska reke Kokre v Kranju je ozka, do 30 m globoka in nekaj kilometrov dolga rečna dolina, vrezana v konglomerat. … v rečni ...

Paša in predelava mleka v planinah Sleme in Medrje

Paša in predelava mleka v planinah Sleme in Medrje
Planini Sleme in Medrje na Tolminskem sta pomembni za ohranjanje kulturne pokrajine ter snovne in nesnovne kulturne dediščine ...

Najevska lipa

Najevska lipa
Najevska lipa, ki raste ob domačiji Najevnik, je najdebelejše znano drevo v Sloveniji . … da je »Najevski lipovec« ...

Paša in predelava mleka v planini Matajur

Paša in predelava mleka v planini Matajur
Planina Matajur (nekoč Idrska planina) ohranja dediščino planinske paše in predelave mleka. S kmetijsko gospodarsko ...

Bivši kartuzijanski samostan v Bistri

Bivši kartuzijanski samostan v Bistri
Kartuzijanski samostan z gotsko zasnovo je opuščen in predelan v Tehniški muzej Slovenije ; ohranjeni so križni hodnik iz 15. ...

dLib - knjige 20 od 1146 parsetime: 55 | lookuptime: 965 | jsdomtime:

Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Srednjeveški urbarji za Slovenijo

Srednjeveški urbarji za Slovenijo
Vir: knjige Izvor: Mestna knjižnica Kranj

Nacionalna glasbena zgodovina

Nacionalna glasbena zgodovina
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Kolonizacija in kmetsko podložništvo na Sorškem polju

Kolonizacija in kmetsko podložništvo na Sorškem polju
Vir: knjige Izvor: Mestna knjižnica Kranj

Učni načrt

Učni načrt
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Učni načrt. Umetnostna zgodovina

Učni načrt. Umetnostna zgodovina
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Slovenska filozofska bibliografija 1970-1980

Slovenska filozofska bibliografija 1970-1980
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Učni načrt za izbirni predmet. Umetnostna zgodovina

Učni načrt za izbirni predmet. Umetnostna zgodovina
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Kvalifikacijska struktura na področju umetnosti

Kvalifikacijska struktura na področju umetnosti
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Zbornik povzetkov

Zbornik povzetkov
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Program in povzetki

Program in povzetki
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Učni načrt. Zgodovina in teorija gledališča in filma

Učni načrt. Zgodovina in teorija gledališča in filma
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Portreti slovenskih kulturnih delavcev

Portreti slovenskih kulturnih delavcev
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica

Učni načrt. Zgodovina

Učni načrt. Zgodovina
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Transumetnost

Transumetnost
Vir: Knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Učni načrt. Likovna delavnica

Učni načrt. Likovna delavnica
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Posodobljeni učni načrt. Klarinet

Posodobljeni učni načrt. Klarinet
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Učni načrt. Gledališke delavnice

Učni načrt. Gledališke delavnice
Vir: knjige Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Obvezni izvod spletne publikacije)

Wikivir - slovenski Wikisource 20 od 20 parsetime: 47 | lookuptime: 1185 | jsdomtime:

Kastracijski stroji (razdelek Emil Hrvatin: TransFORMACIJE in Kastracijski stroji )

performanse in instalacije imenuje "situacije na ruševinah sodobnega spektakla". Giblje se v polju sociologije, znanosti in umetnosti ...

Gospod Bucek v Pragi

češka akademija znanosti in umetnosti v spomin Františku Palackemu slavnostno zborovanje, na katero so prihiteli prvi predstavitelji ...

Dr. Janez Bleiweis

poslal v znano narodopisno razstavo moskovsko. Jugoslovenska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu izvolila ga je takoj pri svojem ...

Pregled slovenskega slovstva (kategorija Slovenska književnost)

zvezka v Benetkah, 3. v Ljubljani. 1693 na pobudo Schönlebna in Valvasorja se ustanovi Akademija delavnih mož po vzgledu italijanskih ...

Zgodovina slovenskega slovstva 2 (Glaser)/VI. Kratek pregled evropske zgodovine od 1815. do 1848. leta

Slovstvo se je pomladilo in začelo vzbujati pozornost inostranstva; od Nikolaja sem zavzema Rusija v znanosti in umetnosti , v svetovni omiki ...

Matija Valjavec: Životopis (kategorija Slovenska matica)

hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti . Za ta slovar, ki je začel izhajati leta 1880. ...

Duševni profili slovenskih preporoditeljev (razdelek Življenje in delo Ivana Prijatelja )

baron Zois sam: njegov krožek je postal prava pravcata narodna akademija slovenska in njegova hiša slovenski nacionalni muzej. Ti ...

Zgodovina slovenskega slovstva 4 (Glaser) (kategorija Slovenska matica)

vseučilišče, in Subicu so ponudili profesuro matematike in fizike, a on jo je odklonil po nasvetu Erjavčevem. Jugoslovanska ...

Venec domoljubnih sonetov, I. sonet (1834)

prijazen cvet in klica, na tleh leži rž, ranjena pšenica, koruzne stebla krog trume pobite. – Tak te nesreče bile ...

Slovensko berilo za šesti gimnazijalni razred, 1854 (razdelek 1. Popotnika in lipa. )

divjačnosti ga lesti, živino si rediti in zemljo obdelovati. Vse najpotrebnejše in koristnejše rokodelstva, umetnosti in ...

Zgodovina slovenskega slovstva 3 (Glaser) (kategorija Slovenska matica)

slavenski akademiji znanosti in umetnosti v Zagrebu. Zvezek I. V Gradcu. 1862. 8^ 160. Natisnil J. A. Kienreich. Vekovečni pravici in ...

Zgodovina slovenskega slovstva 1 (Glaser) (kategorija Slovenska matica)

evropskimi v slovstvu in umetnosti na Ruskem v čili mladosti, ali pa skušajo napredovati oprti na lastno življenjsko moč in na ...

Kritike in polemike

tista akademija , ki je namenjena, da bi družila, edinila, blažila in razsevala po vsem jugu blagodejne žarke pravega narodnega ...

Beneška Slovenija/Zgodovinski del.

akade- mikom čitanko, katero je sam spisal v italijanskem in slovenskem jeziku, da bi jo akademija izdala, ali vrgli so jo pod klop. ' ...

Trubarjev zbornik (razdelek Slovenska celokupnost )

Zagreb, 1907, Jugoslavensiia Akademija znanosti i umjetnosti) Knjiga obsega 52 strani uvoda z jezičnim zgledom iz .Postile* in z dvema arhivnima ...

Reševalec ptic

sploh ne edinstvena, srednje velika ljubezen. Dokončana ljubezen in nedokončana akademija . Je to dovolj za potovanje v preteklost? Se v ...

Zlati roj

« je kričal in tolkel z obrnjeno dlanjo po slikah. »Ali mar mislita, da je dunajska Akademija šola za kmečke ...

Sonca dolshajanje (1831)

igra si 'no lepo na bezgovni žvegli, hrum se razširja skoz gaje 'no polja in odglas do globokega dola. S tem pastirice se ...

Zvončki (1835)

zgine ko obraz, ki roka prostakova zamaže ter mu poka po trakih lepih dež in toča huda! – V naroda krilo den' imena ...

Večerke, I. (1834)

Viri: Slovenska djela, 1, Zagreb: Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti , 1952 (COBISS) Dovoljenje: To delo je v  javni lasti, ker ...

Slovenska wikipedija 20 od 20 parsetime: 38 | lookuptime: 1251 | jsdomtime:

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je najvišja narodna znanstvena in umetnostna ustanova Slovenije, ki združuje ...

Akademija znanosti in umetnosti

Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti Slovenska akademija znanosti in umetnosti Srbska akademija znanosti in umetnosti Akademija ...

Akademija

naslednjega: akademija (ustanova) - Najvišja znanstvena in umetniška ustanova v državi, npr. Slovenska akademija znanosti in ...

SAZU (razločitev)

SAZU je lahko: Slovenska akademija znanosti in umetnosti Srbska akademija znanosti in umetnosti

Akademik (kategorija Akademija )

dopisni član, izredni član ali pridruženi član. V Sloveniji je edina ustanova, ki podeljuje ta naziv, Slovenska ...

Leopold Andree (inženir) (kategorija Brez lokalne slike in brez slike v Wikipodatkih)

(1910–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti , Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. ...

Slovanski lingvistični atlas

sodelovali: Slovenska akademija znanosti in umetnosti , Hrvaška akademija znanosti in umetnosti , Srbska akademija znanosti in ...

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (kratica ZRC SAZU) je slovenski javni raziskovalni zavod in je bil ustanovljen ...

Lontovž (razločitev)

je lahko: Lontovž, potok, desni pritok Save pri Zagorju ob Savi Lontovž, ljubljanska zgradba, kjer ima sedež Slovenska ...

Vlado Valenčič (kategorija Brez lokalne slike in brez slike v Wikipodatkih)

na Kranjskem in ljubljanske žitne cene od srede 17. stoletja do prve svetovne vojne. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in ...

Vzajemni bibliografski sistem COBISS

command=DISPLAY&base=cobib&rid=47969280 KORPORACIJA(-E)......... : Slovenska akademija znanosti in umetnosti // ...

Biba Teržan (kategorija Redni člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti )

železna doba na slovenskem Štajerskem . Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Akademija znanosti in umetnosti v ...

Lontovž, Ljubljana (kategorija Škrbine o zgradbah in poslopjih)

družba, kasneje pa Akademija znanosti in umetnosti , ki je bila ustanovljena leta 1938. V njej je med drugo svetovno vojno v letih 1941 in 1942 ...

Lino Legiša (razdelek Življenje in delo )

Ljubljana: Slovenska matica, 1956–1971. (COBISS) Liber cantionum Carniolicarum = Kalobški[!] rokopis. Ljubljana: Slovenska ...

Ivan Robida

(1871–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti , Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. ...

Geografski inštitut Antona Melika (kategorija Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti )

za geografska vprašanja, ki ga je leta 1946 ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti . Leta 1976 je dobil ime po prvem ...

Ovršje

Erweiterte Auflage. (Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti SAZU, 2010), 447 str., ISSN 0560-2920. Pavel Zdovc: Slovenska ...

Narcis Mršić (razdelek Sklici in opombe )

zoogeografije in ekologije plazilcev Velebita. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti . (COBISS) Mršić N. ...

Inštitut za narodnostna vprašanja (razdelek Odlikovanja in nagrade )

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Filozofska ...

Deremisti

Ante (2006): The Diocese of Sarsenterentis. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti Stipčević, Aleksandar ...

Kulturnik Novice 15 od 15 parsetime: 41 | lookuptime: 1308 | jsdomtime:

Slovenska režiserka in animatorka Špela Čadež od zdaj med člani za podelitev filmskih oskarjev

Slovenska režiserka in animatorka Špela Čadež od zdaj med člani za podelitev filmskih oskarjev
Ameriška akademija za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje prestižno nagrado oskar in ki je pred časom obljubila, da bo med ...

Slovenko povabili v akademijo, ki podeljuje oskarje

Slovenko povabili v akademijo, ki podeljuje oskarje
Akademija za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje prestižne nagrade oskar, je režiserko in animatorko Špelo Čadež ...

Špela Čadež sprejela članstvo za podeljevanje prestižne nagrade oskar

Špela Čadež sprejela članstvo za podeljevanje prestižne nagrade oskar
Akademija za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje prestižne nagrade oskar, je režiserko in animatorko Špelo Čadež ...

24. junija 1905 se je rodil Boris Kalin, slovenski kipar

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>24. junija 1905</date> se je v Solkanu rodil Boris Kalin, slovenski kipar. Umrl ...

22. maja 1975 je v Ljubljani umrl Boris Kalin, slovenski kipar

Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...<date>22. maja 1975</date> je v Ljubljani umrl Boris Kalin, slovenski kipar. Rodil seje ...

Kultura e–novice, 21. maj 2018

Pozdravljeni,  pomlad prinaša ponoven uspeh slovenskih kulturnih izvajalcev! Najprej je Akademiji umetnosti UNG skupaj s partnerji uspelo ...

Milček Komelj:”V zrcalu svojih angelov se je Metka Krašovec izkristalizirala v očarljiv spomin”

Mil&#x10D;ek Komelj:&#x201D;V zrcalu svojih angelov se je Metka Kra&#x161;ovec izkristalizirala v o&#x10D;arljiv spomin&#x201D;
Slovenska akademija znanosti in umetnosti se je na žalni seji v veliki dvorani na Novem trgu 3 spomnila svoje izredne ...

"Metka Krašovec ostaja živa v vsakem od svojih naslikanih obličij"

&quot;Metka Kra&#x161;ovec ostaja &#x17E;iva v vsakem od svojih naslikanih obli&#x10D;ij&quot;
Z žalno sejo so se na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) poslovili od svoje izredne članice in akademske slikarke Metke ...

Razstava likovnih del ob 80-letnici SAZU

V Narodni galeriji nocoj odpirajo razstavo izbranih del likovnih umetnikov, članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

SAZU se ob 80. obletnici pohvali z likovnimi dosežki svojih članov

SAZU se ob 80. obletnici pohvali z likovnimi dose&#x17E;ki svojih &#x10D;lanov
V Narodni galeriji vrata odpira razstava izbranih del iz opusov likovnih umetnikov, članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki letos ...

Likovni umetniki SAZU ob njeni osemdesetletnici

Likovni umetniki SAZU ob njeni osemdesetletnici
Letos praznujemo osemdesetletnico Slovenske akademije znanosti in umetnosti in stoletnico Narodne galerije. V prazničnem letu Akademije bodo v ...

Ljubljanska palača, mimo katere se pogosto sprehodimo #foto

Ljubljanska pala&#x10D;a, mimo katere se pogosto sprehodimo #foto
Tam, kjer na ljubljanskem Novem trgu od leta 1938 domuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je bila že v 15. stoletju ...

V 89. letu umrl akademik Veljko Rus

V 89. letu umrl akademik Veljko Rus
V 89. letu je umrl akademik Veljko Rus, so za STA potrdili na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Sazu). Sociolog, redni in zaslužni ...

Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici se predstavi

Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici se predstavi
ZRC SAZU je kratica za Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Verjetno niste merili, ampak lahko vam... View Article

Haloze: Zmeda pri poimenovanju naselij in njihovih prebivalcev

Pravila slovenskega jezika so tako zapletena, da včasih še tega, od kod ali kdo pravzaprav smo, ne znamo povedati ali napisati prav. V ...

JAK - Bližji knjigi 0 od 0 parsetime: 1 | lookuptime: 1414 | jsdomtime:

Arhitekturni vodnik 1 od 1 parsetime: 9 | lookuptime: 1520 | jsdomtime:

Lontovž – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Palača/dvorec, Ljubljana, Jožef Schemerl, 1790

Lontov&#x17E; &#x2013; <mark>Slovenska akademija znanosti in umetnosti</mark>, Pala&#x10D;a/dvorec, Ljubljana, Jo&#x17E;ef Schemerl, 1790
Lontovž – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Palača/dvorec, Ljubljana, Jožef Schemerl, 1790 ...

dLib - časopisje 20 od 56063 parsetime: 44 | lookuptime: 1542 | jsdomtime:

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2006, številka 57)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2006, &#x161;tevilka 57)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2002, številka 53)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2002, &#x161;tevilka 53)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1999, številka 50)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1999, &#x161;tevilka 50)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2004, številka 55)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2004, &#x161;tevilka 55)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1951, številka 4)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1951, &#x161;tevilka 4)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2005, številka 56)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2005, &#x161;tevilka 56)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1997, številka 48)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1997, &#x161;tevilka 48)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1998, številka 49)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1998, &#x161;tevilka 49)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2008, številka 59)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2008, &#x161;tevilka 59)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1949, številka 3)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1949, &#x161;tevilka 3)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2007, številka 58)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2007, &#x161;tevilka 58)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1960, številka 11)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1960, &#x161;tevilka 11)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1961, številka 12)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1961, &#x161;tevilka 12)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2000, številka 51)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2000, &#x161;tevilka 51)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2003, številka 54)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2003, &#x161;tevilka 54)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1966, številka 17)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1966, &#x161;tevilka 17)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1963, številka 14)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1963, &#x161;tevilka 14)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1965, številka 16)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1965, &#x161;tevilka 16)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1959, številka 10)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1959, &#x161;tevilka 10)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1994, številka 45)

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1994, &#x161;tevilka 45)
Vir: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izvor: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Cobiss 50 od 50 parsetime: 111 | lookuptime: 1863 | jsdomtime:

Časovnost razlage zakona

konferenčni zbornik | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Janez Drnovšek

strokovna monografija | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Krivopete : divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori

znanstvena monografija | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Ledenica

znanstvena monografija | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Podobe resničnosti, resnice in ljubezni v Svetem pismu in literaturi

znanstvena monografija | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Prebujanje plemenitosti in modrosti. Slovenski jezik v gibanju

knjiga | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017 [Elektronski vir]

slovar | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZBZ4LRBH ...

Zakonsko (ne)pravo

znanstvena monografija | slovenski | 2018 | e-dostop: SFX

Andrej Jemec : zgodnja dela 1958-1964 = early works 1958-1964

knjiga | angleški , slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Etnolingvistika po slovensko

znanstvena monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Gasilstvo v občini Laško : 1869-2017

knjiga | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežele

znanstvena monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Grmada v pristanu : novele

Grmada v pristanu : novele
kratka proza | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Iskanje opornih mest

znanstvena monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Ivan Cankar med Shakespearjem in Cervantesom

knjiga | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Knjiga pisem : razmišljanje o slovenski državnosti

strokovna monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi

znanstvena monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana

znanstvena monografija | slovenski , angleški | 2017 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1XUCOX5D

Monument - Drago Tršar : Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, [25. april - 3. junij 2017]

knjiga | slovenski , angleški , kitajski | 2017 | e-dostop: SFX

Parnik trobi nji

Parnik trobi nji
roman | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Povzetki prispevkov

knjiga | slovenski , angleški , ruski | 2017 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IG74Y6YM

Prebujanje plemenitosti in modrosti : Kras in trajnostni razvoj

konferenčni zbornik | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Prenova Evrope

konferenčni zbornik | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

SI robotika

znanstvena monografija | slovenski , angleški | 2017 | e-dostop: SFX

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016 [Elektronski vir]

slovar | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LH48WU6T http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256

Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo

zbornik | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Vodnjak

znanstvena monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Zagovor javnosti : med svobodo izražanja in sovražnim govorom

znanstvena monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove [Elektronski vir] : (1945-1992)

e-knjiga | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.sazu.si/publikacije.html

Zgodovina župnije sv. Mavricija v Jurkloštru

strokovna monografija | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX

Anton Slodnjak

knjiga | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Anton Trstenjak

knjiga | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Biorobotika

strokovna monografija | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Cvetje bolečine = Fleurs de douleur

poezija | slovenski , francoski | 2016 | e-dostop: SFX

Drago Tršar : Obeski = Pendants

knjiga | slovenski , angleški | 2016 | e-dostop: SFX

Drevaki Ljubljanskega barja : diplomsko delo

diplomsko delo | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Edvard Kocbek

knjiga | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX

Historična topografija Kranjske (do leta 1500) [Elektronski vir]

znanstvena monografija | slovenski | 2016 | e-dostop: SFX , povezava(e) http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-R4UMAOO8 ...

Trajekt.org 3 od 3 parsetime: 11 | lookuptime: 2017 | jsdomtime:

Arhitekt Dinko Kovačić

Arhitekt Dinko Kova&#x10D;i&#x107;
Predavanje in razstava V torek, 11. junija 2013, bo predavanje akademika arhitekta Dinka Kovačića in otvoritev razstave njegovih del. ...

IV. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije

IV. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije
Svetovni slovenski kongres v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in šole za arhitekturo Univerze v Mariboru, Fakulteto za arhitekturo ...

Pionirji kulturalizacije vesolja

Pionirji kulturalizacije vesolja
Najboljše arhitekturne pisarne skupaj načrtujejo vesoljsko kulturno središče V Vitanju, občini s komaj 1.200 prebivalci ...

Postaja DIVA, spletni arhiv video in novomedijske umetnosti 0 od 0 parsetime: 2 | lookuptime: 2057 | jsdomtime:

Slovar slovenskega knjižnega jezika 4 od 4 parsetime: 11 | lookuptime: 3404 | jsdomtime:

akademíja

akademíja ž ȋ 1. najvišja znanstvena in umetniška ustanova: Slovenska akademija znanosti in umetnosti ...

izdáti

izdáti 1 dov. 2. mn. in 1. sporočiti nasprotniku, sovražniku, kar kdo ve ali mu je zaupano, z namenom škodovati komu: publ. ...

umétnost

umétnost ž ẹ́ 1. dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti: nazor, da je funkcija umetnosti ...

znánost

znánost ž 1. ed. dejavnost, ki si prizadeva metodično priti do sistematično izpeljanih, urejenih in dokazljivih spoznanj: ...

Knjige na trgu 2 od 2 parsetime: 13 | lookuptime: 5174 | jsdomtime:

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

<mark>Slovenska akademija znanosti in umetnosti</mark>
France Bernik Litera, 2005, trda vezava, 8,90 € več>

Globalizacija bogatí in/ali ogroža?

Globalizacija bogat&#xED; in/ali ogro&#x17E;a?
Zdravko Mlinar Fakulteta za družbene vede, 2012, mehka vezava, 29,00 € Založba FDV in Slovenska akademija znanosti in ...

Kamra - Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin 30 od 30 parsetime: 46 | lookuptime: 5429 | jsdomtime:

Slovenska Bistrica od marčne revolucije 1848 do vstopa v 20. sto

Slovenska Bistrica od mar&#x10D;ne revolucije 1848 do vstopa v 20. sto
Razstava o dr. Josipu VošnjakuOrganizatorja:Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska BistricaPokro ...

Na razstanku : spisali slovenski osnovnošolci

Na razstanku : spisali slovenski osnovno&#x161;olci
Leposlovni almanah ljubljanskih maturantov Na razstanku iz leta 1898. Izdal  A. Gabršček v Gorici. S svojimi črticami je ...

Slovenska Bistrica na stari razglednici

Slovenska Bistrica na stari razglednici
Slovenska Bistrica na stari razglednici.

Slovenska knjigarna, priloga Ljubljanskemu zvonu, št. 5, 1901

Slovenska knjigarna, priloga Ljubljanskemu zvonu, &#x161;t. 5, 1901
Slovenska knjigarna je bila priloga Ljubljanskega zvona med 1900 in 1904, izhajala je občasno. Prikazani sta prvi dve strani majske ...

Vošnjak kot pisatelj, dramatik

Vo&#x161;njak kot pisatelj, dramatik
  Razstava o dr. Josipu VošnjakuOrganizatorja:Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska ...

Slovenska popevka 1962

Slovenska popevka 1962
''Enkrat še zapoj, mandolina pesem nežno'' je verz zmagovalne skladbe prvega festivala Slovenske popevke leta ...

Viri

Viri
Pri pripravi zgodbe o Ivanu Albrehtu so bili uporabljeni naslednji viri:

Mandolina, zvezde in Bled

Mandolina, zvezde in Bled
Leta 1962 je bila na Bledu prvič prireditev Slovenska popevka, glasbeni festival, ki je v naslednjih dveh desetletjih najbolj zaznamoval ...

Mandolina, zvezde in Bled: začetki Slovenske popevke

Mandolina, zvezde in Bled: za&#x10D;etki Slovenske popevke
Razstava Mandolina, zvezde in Bled: začetki Slovenske popevke na Bledu in svet pred petdesetimi leti je posvečena petdeseti obletnici ...

Čez tisoč let, ko naju več ne bo*

&#x10C;ez tiso&#x10D; let, ko naju ve&#x10D; ne bo*
Drugi festival slovenske popevke je bil na Bledu od 4. do 6. julija 1963.

6. julija 1835 je umrl Matija Čop, slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar in književni kritik

6. julija 1835 je umrl Matija &#x10C;op, slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar in knji&#x17E;evni kritik
Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...6. julija 1835 je v Savi pri Tomačevem umrl Matija Čop, slovenski jezikoslovec, ...

9. julija 1887 se je rodil Anton Novačan, politik, dramatik in novelist

9. julija 1887 se je rodil Anton Nova&#x10D;an, politik, dramatik in novelist
Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...9. julija 1887 se je v Zadobrovi pri Celju rodil Anton Novačan, slovenski politik, dramatik ...

Dela Vladimirja Levstika na dLib.si

Dela Vladimirja Levstika na dLib.si
Osrednja knjižnica Celje je v letu 2008 v okviru nalog osrednje območne knjižnice s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo RS ...

Delo

Delo
Albreht je v svojem življenju ustvaril kar obsežen opus, ki zajema njegovo poezijo, prozo in dela za otroke. Bil je tudi kritik in ...

Enkrat še zapoj, mandolina pesem nežno*

Enkrat &#x161;e zapoj, mandolina pesem ne&#x17E;no*
Prvi festival slovenske popevke je bil na Bledu od 10. do 12. maja 1962.

Načrt Opere

Na&#x10D;rt Opere
Deželno gledališče je bilo zgrajeno v novorenesančnem slogu po načrtih čeških arhitektov Jana V. ...

Načrt Opera

Na&#x10D;rt Opera
Deželno gledališče je bilo zgrajeno v novorenesančnem slogu po načrtih čeških arhitektov Jana V. ...

Načrt Opere - Podolžni prerez

Na&#x10D;rt Opere - Podol&#x17E;ni prerez
Deželno gledališče je bilo zgrajeno v novorenesančnem slogu po načrtih čeških arhitektov Jana V. ...

Načrt Opere

Na&#x10D;rt Opere
Deželno gledališče je bilo zgrajeno v novorenesančnem slogu po načrtih čeških arhitektov Jana V. ...

Nekoč je bilo...

Neko&#x10D; je bilo...
Naslovna stran ovitka gramofonske plošče z najboljšimi popevkami prvega festivala.

Festival Slovenske popevke je tu!

Festival Slovenske popevke je tu!
Napoved prvega festivala Slovenske popevke v Blejskih turističnih informacijah.

Program prvega festivala Slovenske popevke na Bledu

Program prvega festivala Slovenske popevke na Bledu
Seznam dvajsetih pesmi, ki jih je med prispelimi 132 skladbami komisija izbrala za festival. Seznam je bil objavljen v brošuri 1. ...

Nekaj za oboževalce

Nekaj za obo&#x17E;evalce
Obiskovalci so si v preddverju Festivalne dvorane lahko priskrbeli tudi kartice s fotografijami pevcev in jih prosili za avtograme.

Nastopajoči prvega festivala Slovenske popevke

Nastopajo&#x10D;i prvega festivala Slovenske popevke
Zaključek festivala z vsemi nastopajočimi: od leve dirigent Jože Privšek, Marjana Deržaj, Majda Sepe, Beti ...

Dr. Vladimir Stiasny (1927-2010)

Dr. Vladimir Stiasny (1927-2010)
Dr. Vladimir Stiasny je bil po poklicu zobozdravnik in je živel ter delal v Kranju. Skladati je začel v drugi polovici petdesetih ...

Nagrada TT ostala na Bledu

Nagrada TT ostala na Bledu
Veliko presenečenje prvega festivala je bil uspeh mladega Franca Podjeda, domačina z Bleda (skrajno desno). S skladbo Pojdi spet ...

Rafko Irgolič

Rafko Irgoli&#x10D;
Rafko Irgolič je na prvem festivalu Slovenske popevke zapel skladbi Sivi zidovi starega mesta in Marijana.

Stane Mancini

Stane Mancini
Stane Mancini je na prvem festivalu Slovenske popevke zapel skladbo Mandolina, ki je prejela prvo nagrado.

Prva nagrada...

Prva nagrada...
V brošuri 1. festivala Slovenske popevke je pisalo tudi, kakšne so bile nagrade za zmagovalne skladbe.

Majda Sepe

Majda Sepe
Majda Sepe je z Ninom Robićem na prvem festivalu Slovenske popevke zapela nagrajeni skladbi Pojdi spet na Bled in Zemlja pleše.
Portal Kulturnik.si razvija Društvo Ljudmila s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

društvo ljudmila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije