NA IMENIK

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad

Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad (ZUKD Grad) je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad z dne 12. 5. 2003 (Ur. l. RS, št. 44/03). Zavod je bil vpisan v sodni register 16. 6. 2003. Zavod je kot partner sodeloval v raznih projektih na področju kulture in turizma, ki jih je izvajala občina.

NA IMENIK

Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina

NA IMENIK

Zavod za turizem in kulturo Kranj

NA IMENIK

Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

NA IMENIK

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto