NA IMENIK

Ipavčev kulturni center

NA IMENIK

Kulturni dom Mengeš

V zadnjem desetletju je najpogostejši najemnik kulturnega doma Špas teater. Predstave Špas teatra so v Mengeš pripeljale ljudi iz vse Slovenije, v desetletju se je komedijam Špas teatra nasmejalo kar 800.000 gledalcev.

V letu 2007 je Špas teater postal upravitelj Kulturnega doma.

Osrednji del Kulturnega doma je dvorana s 411 udobnimi sedeži, z možnostjo dodatnih 38 stranskih sedežev. Oder ima koristne dimenzije 9m x 7m z višino 5m odrske odprtine. Dostop na oder z dvorane je možen z dveh strani. Odrsko zaveso upravljamo z daljinskim krmiljenjem. Lučni park šteje 16 scenskih reflektorjev, krmiljenih preko svetlobnih regulatorjev. V dvorani je stereo ozvočenje v jakosti 2x 350 W. Za nastopajoče sta ob odru dve skupinski garderobi, opremljeni z wc-jem. Pred vhodom v dvorano je več namenska avla z bifejem in blagajna.

Poleg osrednje dvorane je v Kulturnem domu klubska soba šahovskega društva, folklorne skupine in mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš. Prav tako v domu gostujejo nogometaši, kjer imajo svoje garderobe.

NA IMENIK

Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi – Koper

Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi” je leta 2005 ustanovila Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenija, z namenom, da dobijo kulturne dejavnosti in pobude, ki jih načrtuje, promovira in izvaja italijanska narodna skupnost vSloveniji, organizirano obliko in strateški pomen.

Cilj je vzdrževanje, promocija in razvoj identitete italijanske narodne skupnosti, italijanskega jezika in kulture v zgodovinsko poseljenem prostoru. Temu smotru sledimo z usklajenim in sinergičnim načrtovanjem na področju kulture, ki pozitivno vpliva na prostor in spodbuja razvoj sožitja med narodi, večkulturnost in večjezičnost.

NA IMENIK

Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

NA IMENIK

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (ZKŠT)