NA IMENIK

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

NA IMENIK

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

NA IMENIK

Kulturni dom Slovenj Gradec

Kulturni dom Slovenj Gradec od leta 1992 dalje deluje kot javni zavod za organizacijo in posredovanje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev. Poleg rednih filmskih predstav v tehnično prenovljenem, digitaliziranem kinu, našim obiskovalcem vsako leto ponujamo filmske abonmaje, gledališki abonma s profesionalnimi gledališkimi hišami, Wolfov koncertni abonma, lutkovni abonma za otroke, abonma Opera in balet Maribor ter prireditve v okviru kulturne vzgoje v šolah in vrtcih. Vsako leto skupaj z Mestno občino Slovenj Gradec organiziramo sedaj že tradicionalni poletni festival “Slovenjegraško poletje”, s katerim želimo na prav poseben način poživiti čas dopustov. Konec leta pri nas poteka Veseli december s posebnimi projekcijami za najmlajše, ki jih obiščeta tudi Dedek Mraz in Božiček.

NA IMENIK

Kulturni center Delavski dom Zagorje

Kulturni center Delavski dom Zagorje je osrednja ustanova kulturnega dogajanja v občini Zagorje ob Savi od leta 1960. Je pomemben dejavnik kulturnega življenja v zasavski regiji in izven nje, s programskimi vsebinami, katere predstavlja, pa večkrat presegajo občinske okvire.

Kulturni center Delavski dom Zagorje na glasbenem področju že 23 let organizira Valvasorjeve večere – večere komorne glasbe. Od samega začetka redno gosti in soorganizira Državno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov ter je soorganizator Festivala flavtistov. Obe prireditvi sta bienalni.

Kulturni center Delavski dom Zagorje se lahko pohvali z bogatim kulturnim programom, s prireditvami različnih zvrsti. V organizaciji Kulturnega centra Zagorje potekajo različne prireditve, na njih se predstavljajo domači in tuji izvajalci. Z bogato ponudbo različnih koncertov in prireditev skušamo zadovoljiti okuse čim širšega kroga ljudi. KC DD Zagorje ob Savi ima tudi bogat filmski program. Filme, ki jih predvajamo v Kinu Zagorje, predvajamo v kakovostni obliki ter istočasno kot veliki slovenski kinematografi. Cena vstopnice pa je še vedno nižja kot v velikih slovenskih kinematografih.

Na različnih koncertih so se v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje predstavili različni znani in manj glasbeni izvajalci, vsako leto imamo eno od baletnih predstav, organiziramo redne orkestrske večere, vsako leto poteka Medgeneracijski festival, sodelujemo tudi pri festivalu Rdeči revirji.

V Weinbergerjevi hiši, kjer ima svoje prostore Galerija Medija, vsako leto na ogled ponudimo 8 razstav priznanih likovnih umetnikov.

V avli Delavskega doma svoja dela predstavljajo predvsem domača društva.

Kulturni center Delavski dom Zagorje se lahko pohvali tudi z bogatim programom gledaliških predstav, saj se na našem odru predstavljajo vsa slovenska gledališča, ki imajo kakovostne predstave.

Kulturni center Delavski dom Zagorje ima v upravljanju tudi Rudarski muzej Zagorje v Kisovcu. Muzej ponuja delček zanimive zgodovine časa, ki ga je Zagorje doživelo in ga kot rudarsko središče vrisalo na zemljevid Evrope – zgodbe o rudarjenju v občini Zagorje ob Savi, ki je dolga več kot 250 let in je polna zanimivih dejstev ter spominov, ki jih nosijo upokojeni rudarji ter njihove družine. Muzej je odprt od septembra 2015.

NA IMENIK

Knjižnica – kulturni center Lendava

Poslanstvo knjižnice je brezplačno zagotavljanje knjižničnih storitev. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam prebivalstva ne glede na starost, spol, izobrazbo, verska prepričanja, narodnost ali jezik.

Kot javna knjižnica nenehno izpopolnjuje svojo zbirko in jo daje na voljo svojim uporabnikom. Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve: vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, uporabo vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov, dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, medknjižnično izposojo, usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice, seznanjanje z novostmi v knjižnici, preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, rezerviranje knjižničnega gradiva, uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom, dostop do svetovnega spleta, dostop do dejavnosti in prireditev.


Članstvo in podatki o gradivu
Knjižnica Lendava je ob koncu leta 2017 imela 4.077 članov, ki so knjižnico obiskali 61.878-krat in si izposodili 179.589 enot knjižničnega gradiva. Knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko osrednje knjižnice in zunanjih knjižnic glede na Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, v skladu s svojim poslanstvom. Glede na podatke iz leta 2017 je knjižnična zbirka glede na predpise relativno velika: ima 162.929 enot knjižničnega gradiva, od tega 155.051 enot knjižnega gradiva ter 7.878 enot neknjižnega gradiva, od tega je 34.015 enot gradiva v madžarskem jeziku. Posebnost knjižnice je ta, da v prostem pristopu stojijo slovenske in madžarske knjige na policah skupaj.

NA IMENIK

Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica

NA IMENIK

Center za kulturo, šport in prireditve Izola

Center za kulturo, šport in prireditve Izola sestavljata dve organizacijski enoti: OE Kulturni center Izola (OEKCI) in OE Center za šport Izola (OECŠI).
OEKCI skrbi za razvoj kulture v mestu in je organizator številnih prireditev na prostem za odrasle in otroke, predvsem v sodelovanju s kulturnimi društvi, ki delujejo na področju umetniškega ustvarjanja v občini Izola.
OECŠI deluje v smislu razvoja športa in njegovem uveljavljanju v družbi v sodelovanju s Športno zvezo Izola, športnimi društvi in klubi.