NA IMENIK

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Muzej se ponaša z zanimivimi in bogatimi muzejskimi zbirkami, izredno bogata pa je tudi muzejska fototeka, ki hrani veliko dokumentarnih fotografij in negativov, pa tudi precej video in zvočnega gradiva. Posebnost muzeja je arhiv z več kot 120 tekočimi metri gradiva iz druge svetovne vojne.

Muzej narodne osvoboditve Maribor je bil prvi v Sloveniji, ki je uvedel delovno mesto kustosa pedagoga. Muzejska pedagoška služba je z delom z obiskovalci eden od stebrov muzejske dejavnosti. Mladim obiskovalcem ponuja veliko različnih programov – od klasičnih ogledov razstav, ustvarjalnih delavnic, noči v muzeju, do priprav na maturo in učnih ur. Z bogatimi pedagoškimi in andragoškimi programi pritegnemo v muzej vsako leto več obiskovalcev.

NA IMENIK

Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej krščanstva na Slovenskem je državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine.

Muzej sledi prek 1700 let staro versko izročilo na območju Slovenije.Krščanstvo je skozi stoletja ustvarilo izjemno materialno in duhovno zapuščino, ki znotraj muzejskih aktivnosti dobiva nove dimenzije. Na eni strani muzej predstavlja različne zbirke premične sakralne kulturne dediščine, na drugi strani pa prinaša historični pregled družbenih tokov, v katerih je imelo krščanstvo pomembno vlogo.

Muzej z razstavami, publikacijami in različnimi prireditvami komunicira z javnostjo, ker se zaveda, da krščanstvo ni samo del historičnega konteksta, ampak ima svoje mesto tudi v sodobni družbi.
Posebno pozornost namenja izobraževanju mladih, saj je aktualni medkulturni dialog tudi dialog med različnimi verstvi. To je dialog, ki je v današnjem svetu vse bolj prisoten in bo imel v prihodnosti človeštva odločilno vlogo.

NA IMENIK

Medobčinski muzej Kamnik

Medobčinski muzej Kamnik s spoznavanjem, zbiranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem, razumevanjem, raziskovanjem in predstavljanjem regionalne kulturne raznolikosti ter življenja ljudi, ki jih je zaznamovala večtisočletna zgodovina, obiskovalcem omogoča, da na svojstven način doživljajo vse bogastvo kulturne dediščine, ki se je ohranila. S svojimi zbirkami, dokumentacijo, razstavami in prireditvami spodbuja pozitiven odnos do lastne kulturne dediščine, ki izhaja iz bogate tradicije in zgodovine na zgodovinsko zaključenem ozemlju. S svojo odprtostjo in dostopnostjo, z znanjem in izkušnjami pa je nepogrešljiv vir spoznavanja preteklosti, ki omogoča razumevanje sedanjosti širšega osrednjeslovenskega prostora.

NA IMENIK

Mednarodni grafični likovni center

Mednarodni grafični likovni center je specializiran muzej in producent grafične in sodobne umetnosti, ki temelji na dediščini grafičnega bienala in na umetnosti tiska 20. stoletja. Mesto Ljubljana ga je na pobudo dolgoletnega vodje ljubljanskega grafičnega bienala in direktorja MGLC dr. Zorana Kržišnika ustanovilo 25. decembra 1986.

MGLC že od začetka opravlja številne dejavnosti, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Hrani obsežno zbirko grafik in avtorskih knjig, nastalih po drugi svetovni vojni. Dela iz zbirke so na ogled v študijskem kabinetu, na voljo je tudi javno dostopna knjižnica. Najprepoznavnejša dejavnost ustanove je grafični bienale, ki v svetu velja za najstarejšo grafično prireditev.

Dnevnik: Skozi odtise grafičnih trendov

29. 07. 2022 / Mednarodni grafični likovni center

V MGLC v Gradu Tivoli so v začetku julija odprli razstavo Odtisi in vtisi 2, kot produkt razpisa sodobne slovenske grafične produkcije zadnjih treh let. Prejeli so 500 izvirnih del 113 slovenskih umetnic in umetnikov, mednarodna žirija pa je potem…

Mladina: Umetnost tiska in grafike

05. 07. 2022 / Mednarodni grafični likovni center

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) bodo danes, 5. julija ob 19. uri odprli razstavo Odtisi in vtisi 2, ki je nastala na podlagi februarja objavljenega javnega poziva slovenskim umetnicam in umetnikom vseh generacij, ki aktivno ustvarjajo na področju umetnosti…

Mladina: Kolektivni eksperiment

23. 06. 2022 / Mednarodni grafični likovni center

Enodnevni razstavni dogodek z močnim okoljskim sporočilom.

NA IMENIK

Loški muzej Škofja Loka

Loški muzej ima svoje prostore na Loškem gradu, ki s svojo mogočno podobo vlada nad mestom. Bogate muzejske zbirke pričajo o zgodovini in sodobnosti ozemlja ob Selški in Poljanski Sori, ki je nekdaj tvorilo loško gospostvo pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga (973–1803).

MMC RTV Slo: Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu kot zakladnica freskantstva

13. 07. 2022 / Loški muzej Škofja Loka

Razstava, ki jo odpirajo drevi ob 18. uri, bo do 8. septembra na ogled ob sredah in nedeljah od 16. do 18. ure.

NA IMENIK

Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)

Koroška galerija likovnih umetnosti je muzej za vizualno umetnost, ki se osredotoča na zbiranje in proučevanje umetnosti od druge polovice 20. stoletja, ter pomemben družbeni akter, ki s svojim programom odpira aktualna vprašanja in izpostavlja vsebine, ki so v splošnem diskurzu večkrat zapostavljene. KGLU je muzej nacionalnega pomena, saj opravlja javno službo varovanja premične kulturne dediščine, prav tako pa se vpenja v mednarodne muzejske mreže. Velik poudarek pri samem delu galerije je na pedagoških in andragoških programih, ki predstavljajo pomembno usmeritev inštitucije kot javnega prostora, ki nudi možnost izobraževanja in razvoj kritične misli. Koroška galerija likovnih umetnosti poleg razstavnih in administrativnih prostorov v centru Slovenj Gradca programsko skrbi tudi za Galerijo Ravne, ki se nahaja v Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem.

NA IMENIK

Belokranjski muzej Metlika

Poslanstvo Belokranjskega muzeja je skrb za belokranjsko premično kulturno dediščino. Kot splošni pokrajinski muzej predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo zlasti v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami, z založniško dejavnostjo ter pedagoškimi, andragoškimi in popularizacijskimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti in regionalne identitete. Njegova skrb za dediščino je v obmejni pokrajini še toliko pomembnejša.