Seznam video vsebin

Narodna galerija Slovenija: Kipar Ivan Štrekelj (1916–1975)

Ivan Štrekelj sodi v prvo generacijo študentov kiparstva po vojni ustanovljene likovne akademije v Ljubljani in v generacijo umetnikov, ki so ustvarjali v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja. Bil je izrazit figuralik, predvsem je upodabljal dekliške, redkeje moške figure. Ustvarjal je v kamnu, žgani glini, lesu, mavcu in bronu.